Náš tím

Mgr. Kristína Šumichrastová                           Riaditeľka pre Českú republiku a Slovensko

Kristína Šumichrastová vyštudovala Právnickú fakultu Masarykovej Univerzity v Brne a Univerzitu Paris Dauphine v Paríži, kde sa špecializovala na medzinárodné obchodné právo. Do spoločnosti Ayming (Alma CG) nastúpila v roku 2008 ako projektová manažérka. V roku 2012 bola menovaná riaditeľkou českej pobočky Ayming a v roku 2016 bola menovaná riaditeľkou slovenskej pobočky skupiny Ayming.

Ing. Tomáš Uhlíř                                                     Obchodný riaditeľ pre Českú republiku a Slovensko

Tomáš Uhlíř vyštudoval ekonómiu a manažment na ČZU v Prahe. Pred svojim pôsobením v Ayming (Alma CG) pracoval ako vedúci oddelenia RnD a investičných projektov v grantovej agentúre Optimus Consult & Invest a.s. V roku 2013 nastúpil do spoločnosti Ayming ako obchodný manažér a v roku 2015 bol menovaný obchodným riaditeľom pre Českú republiku a Slovensko.

Ing. Jan Velíšek                                                   Senior konzultant pre inovácie

Jan Velíšek vyštudoval inžinierske štúdium na Strojnej fakulte Českého vysokého učení technického v Prahe. V spoločnosti Ayming (Alma CG) pôsobí na pozícii senior konzultanta pre inovácie s pôsobnosťou v Českej aj Slovenskej republike, kde úspešne spracoval superodpočet pre významné slovenské podniky z oblasti automotive, strojárenstva, elektrotechniky a ťažkého priemyslu.

Ing. Tatiana Trecáková                                         Senior konzultantka pre inovácie

Tatiana Trecáková vyštudovala inžinierske štúdium na Materiálovo-technologickej fakulte STU v Bratislave, Vysokej škole ekonomickej v Prahe a doktorské štúdium na Mendelovej univerzite v Brne. V spoločnosti Ayming (Alma CG) pôsobí na pozícii senior konzultantky pre inovácie s pôsobnosťou v Českej aj Slovenskej republike, kde úspešne spracovala superodpočet pre významné slovenské podniky z oblasti automotive, strojárenstva, spracovania plastov a ťažkého priemyslu.

VEDENIE SKUPINY

Hervé Amar                                                                 Prezident skupiny

Hervé Amar vyštudoval doktorandský program zameraný na analýzu výkonnosti obchodných korporácií. Od roku 1998 pôsobil ako generálny riaditeľ spoločnosti F. Initiativas a v roku 2001 nastúpil do Ayming ako riaditeľ Oddelenia pre financovanie inovácií. V roku 2008 bol menovaný generálnym riaditeľom skupiny Ayming a následne prezidentom skupiny v roku 2014.   

Carlos Bofill                                                                 Medzinárodný riaditeľ pre severný región

Carlos Bofill vyštudoval magisterský program Právnickej fakulty v San Sebatian a Instituto de Empresa, v Madride. Je držiteľom titulu MBA z University of Chicago. Kariéru zahájil v spoločnosti Lowendal España v roku 1998 založením prvej zahraničnej pobočky skupiny Lowendal. V rokoch 2002 a 2007 zastával funkciu generálneho riaditeľa pre južnú Európu skupiny Lowendal a po fúzii spoločností Lowendal a Masai, sa stal v roku 2008 medzinárodným riaditeľom spol. Lowendalmasaï. Po fúzii spoločností Alma Consulting Group a Lowendalmasaï v roku 2016 zastáva funkciu medzinárodného riaditeľa pre severný región skupiny Ayming.