Náš tím

Mgr. Kristína Šumichrastová
Riaditeľka pre Českú republiku a Slovensko

Kristína Šumichrastová vyštudovala Právnickú fakultu Masarykovej Univerzity v Brne a Univerzitu Paris Dauphine v Paríži, kde sa špecializovala na medzinárodné obchodné právo. Do spoločnosti Ayming nastúpila v roku 2008 ako projektová manažérka. V roku 2012 bola menovaná riaditeľkou českej pobočky Ayming a v roku 2016 bola menovaná riaditeľkou slovenskej pobočky skupiny Ayming.

Ing. Tomáš Uhlíř
Obchodný riaditeľ pre Českú republiku a Slovensko

Tomáš Uhlíř vyštudoval ekonómiu a manažment na ČZU v Prahe. Pred svojim pôsobením v Ayming pracoval ako vedúci oddelenia RnD a investičných projektov v grantovej agentúre Optimus Consult & Invest a.s. V roku 2013 nastúpil do spoločnosti Ayming ako obchodný manažér a v roku 2015 bol menovaný obchodným riaditeľom pre Českú republiku a Slovensko.


Ing. Jan Velíšek
Senior konzultant pre inovácie

Jan Velíšek vyštudoval inžinierske štúdium na Strojnej fakulte Českého vysokého učení technického v Prahe. V spoločnosti Ayming pôsobí na pozícii senior konzultanta pre inovácie s pôsobnosťou v Českej aj Slovenskej republike, kde úspešne spracoval superodpočet pre významné slovenské podniky z oblasti automotive, strojárenstva, elektrotechniky a ťažkého priemyslu.


Ing. Tatiana Trecáková
Senior konzultantka pre inovácie

Tatiana Trecáková vyštudovala inžinierske štúdium na Materiálovo-technologickej fakulte STU v Bratislave, Vysokej škole ekonomickej v Prahe a doktorské štúdium na Mendelovej univerzite v Brne. V spoločnosti Ayming pôsobí na pozícii senior konzultantky pre inovácie s pôsobnosťou v Českej aj Slovenskej republike, kde úspešne spracovala superodpočet pre významné slovenské podniky z oblasti automotive, strojárenstva, spracovania plastov a ťažkého priemyslu.

Ing. Filip Kasnár
Konzultant pre inovácie  
                                          

Filip Kasnár vyštudoval inžinierske štúdium na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Má pracovné skúsenosti s výskumom a vývojom vo vedeckých inštitútiách v Európe a vo výrobných spoločnostiach na Slovensku. V spoločnosti Ayming pôsobí na pozícii konzultanta pre inovácie s pôsobnosťou na Slovensku, kde úspešne spracoval superodpočet pre významné slovenské podniky z oblasti automotive, strojárenstva, elektrotechniky a informatiky.