Referencie

Spoločnosť Ayming poskytuje služby pre viac ako 20 000 spoločností v Európe. Za posledných päť rokov získala spoločnosť Ayming pre svojich klientov financovanie inovatívnych projektov vo výške viac než  10 miliárd €. V susednej Českej republike spracovala spoločnosť Ayming odpočet na výskum a vývoj pre 400 klientov, pre ktorých uplatnila 4700 projektov výskumu a vývoja.

Na Slovensku poskytujeme naše služby renomovaným spoločnostiam z oblasti priemyslu a služieb, medzi ktoré patria napríklad: 

 

Vyjadrenie našich klientov:

 

Keďže sa jedná o novinku na Slovensku, hľadali sme profesionálnu spoločnosť, ktorá by zastrešila a najmä správne identifikovala  projekty na superodpočet v oblasti výskumu a vývoja, o ktorých sme neboli presvedčení, či si naozaj na nich môžeme uplatniť superodpočet v našej spoločnosti. Oceňujeme profesionálny prístup  a odbornosť  pracovníkov spoločnosti Ayming, s ktorými sme  pripravovali tento projekt. Oceňujeme, že sú firmy, ktoré vedia profesionálne poradiť a aj sa zaručiť za správnosť v danej  problematike „superodpočtu“.

Ing. Peter Čižík, finančný manažér TOMARK, s.r.o.

Rád by som sa veľmi pekne poďakoval za všetko, čo ľudia zo spol. Ayming urobili pre našu spoločnosť. Pri nadväzovaní spolupráce s novou poradenskou spoločnosťou sme pomerne opatrní. Voľba spol. Ayming bola však dobrý krok a spoluprácu sme bohato zúročili nie len v samotnom daňovom priznaní, ale predovšetkým počas procesu prípravy superodpočtu. Časový rámec projektu nebol jednoduchý a aj preto si veľmi vážim nasadenie senior konzultanta, ktorý sa veľmi rýchlo zorientoval v danej problematike a priniesol nám mnohé cenné rady do samotného procesu.

Ing. Marcel Filípek, konateľ spoločnosti Bel Power Solutions 

Pri príprave superodpočtu na výskum a vývoj sme spolupracovali so spoločnosťou Ayming. S priebehom spolupráce sme boli spokojní, ocenili sme predovšetkým profesionálny prístup a odbornosť konzultantov spol. Ayming a kvalitné záverečné výstupy. Spolupráca so spol.  Ayming bola efektívna a splnila naše očakávania, a preto môžeme spoluprácu so spol. Ayming odporučiť aj ďalším firmám.

Ing. Daniel Rexa, vrchný ekonomický riaditeľ spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza

    

 

Spolupráca so spoločnosťou Ayming nám prináša úspory nákladov v oblasti výskumu a vývoja. To nám umožňuje tieto ušetrené prostriedky opätovne investovať do ďalších inovácií našich výrobkov. Sme radi, že od januára 2015 existuje táto možnosť aj na Slovensku a sme pripravení ju v budúcnosti využiť.

Ing. Radek Bedrna, konateľ spoločností Knauf Praha a Knauf Bratislava

    

Spoločnosť Emco neustále vyvíja nové potravinové produkty, investuje do modernizácie výrobných procesov a technológií. So spracovaním odpočtu výdavkov na výskum a vývoj nám pomáha spoločnosť Ayming, ktorej služby využívame už štvrtý rok.

Zdeněk Jahoda, generálny riaditeľ a majiteľ spoločnosti Emco