14 September 2017

Ayming hlavným partnerom konferencie ELKON 2017

Ayming sa tento rok stal hlavným partnerom 2. ročníka elektronickej konferencie Elkon, na ktorej bude prednášať na tému superodpočtu na výskum a vývoj v praxi.

Konferenciu organizuje Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky v dňoch 19. - 20. októbra 2017 v hoteli Bešeňová *** +, Bešeňová. Podujatie je otvorené aj pre širokú verejnosť.

Hlavnou témou konferencie je SWOT analýza slovenského elektrotechnického priemyslu spolu so strategickými cieľmi a špecifickými úlohami na dosiahnutie týchto cieľov.

Srdečne Vás pozývame na túto konferenciu. Ďalšie informácie a registrácia na konferencii ELKON a program na prevzatie.