Superodpočet na výskum a vývoj 08 November 2017

Superodpočet na výskum a vývoj v praxi.

Aké sú konkrétne skúsenosti firiem z prvých dvoch rokov uplatňovania superodpočtu na Slovensku? Môže aj vaša spoločnosť superodpočet uplatniť? Sú projekty vašej firmy uplatniteľné k superodpočtu? Koľko ušetríte? Aké zmeny legislatívy sa plánujú?

Spoločnosť Ayming vás pozýva na seminár týkajúci sa problematiky superodpočtu na výskum a vývoj. Dozviete sa aké majú firmy skúsenosti s uplatňovaním superodpočtu za prvé dva roky jeho existencie, ako správne postupovať pri jeho uplatňovaní, aké projekty a náklady je možné uplatniť, a akých chýb sa vyvarovať.  Ďalej vás oboznámime s pripravovanými legislatívnymi zmenami týkajúcimi sa superodpočtu. Na záver semináru budete mať jedinečnú príležitosť konzultovať uplatniteľnosť vašich projekov s našimi technickými konzultantami pre inovácie. 

24.11.2017 BRATISLAVA, Šafárikovo nám. 4

Seminár je určený pre riaditeľov, finančných manažérov a ďalších zástupcov firiem, ktoré uvažujú o uplatnení superodpočtu na výskum a vývoj alebo ktoré superodpočet na výskum a vývoj už uplatňujú.  

Program semináru:

08.30 – 09.00               Registrácia účastníkov. 

09.00 – 09.15               Zákonné podmienky pre uplatnenie superodpočtu.

09.15 – 10.00               Aké projekty je možné uplatniť pre superodpočet.

10.00 – 10.15               Projektový manažment a superodpočet.

10.15 – 10.30               Aké náklady je možné uplatniť k superodpočtu.

10.30 – 10.45               Postup uplatnenia superodpočtu. Časté chyby pri uplatňovaní. 

10.45 – 11.00               Prestávka. Občerstvenie. 

11.00 – 11.30               Skúsenosti s uplatňovaním superodpočtu. Plánované zmeny legislatívy. 

11.30 – 12.30               Diskusia nad konkrétnymi projektami. Možnosť konzultácie vašich projektov.

Registrácia do 22.11.2017.

Registrácia je nutná do 22. 11. 2017 na emailovej adrese: jzajickova@ayming.com. Do emailu uveďte prosím vaše meno, názov spoločnosti a vašu funkciu.

Seminár je zdarma. 

V prípade dotazov nás neváhajte kontaktovaťTešíme sa na stretnutie s vami!

Tím Ayming Slovensko