Zavrieť

International Innovation Barometer 2021

Inovácie sú mostom medzi ziskom a planétou

download
Cover image - <div style=
International Innovation Barometer 2021">

Medzinárodný prieskum zo sveta výskumu a vývoja Ayming International Innovation Barometer 2021 ponúka komplexný pohľad na pribúdajúce komplikácie na pozadí globálnej pandémie. Aktuálny 2. ročník štúdie je pre Vás k dispozícii nielen v anglickom origináli, ale aj v slovenčine.

Pre vznik štúdie Barometer sme uskutočnili podrobný prieskum medzi 330 profesionálmi v oblasti výskumu a vývoja, finančnými riaditeľmi, vrcholovými manažérmi a vlastníkmi firiem v spoločnostiach všetkých veľkostí v nasledujúcich krajinách: Belgicko, Česká republika, Francúzsko, Írsko, Kanada, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty, Španielsko a Taliansko.

Naše zistenia ukázali, že inovácie majú aj naďalej zásadný význam pre rast spoločností, ale Covid-19 predstavuje skutočný bod obratu. Bod, ktorý by mohol znamenať znižovanie rozpočtu, ale rovnako by mohol byť i katalyzátorom inovácií.

Slovenská verzia už k dispozícii! 

Kľúčové výstupy štúdie zahŕňajú:

  • Navýšenie rozpočtu na VaV tento rok očakáva o 12 % menej firiem, ako dôsledok Covid-19
  • Technológie sú pre firmy hlavným faktorom pri realizácii VaV, uviedlo 39 % respondentov
  • Outsourcing je na vzostupe, využitie externých zdrojov vzrástlo z 35 % na 48 %
  • Financovanie sa diverzifikuje; crowdfunding zaznamenal nárast o 17 % a kapitálové/dlhové financovanie sa zvýšilo o 6 %
  • Druhým najdôležitejším spôsobom ako zlepšiť udržateľné inovácie, sú s 28 % adresnejšie daňové stimuly

Štúdiu v angličtine alebo slovenčine sťahujte po vyplnení formulára vpravo →

Zaujíma Vás porovnanie výsledkov Innovation Barometer 2021 s predchádzajúcim ročníkom? Kliknite tu!