Zavrieť

International Innovation Barometer 2020

Unikátny medzinárodný prieskum v inováciách. Komplexný a prehľadný náhľad na najväčšie výzvy a príležitosti, ktorým čelia odborníci v oblasti výskumu a vývoja a financií po celom svete.

ayming_iib_cover_1000x470

Výhľad pre inovácie bol sľubný

V roku 2019 uskutočnila spoločnosť Ayming podrobný prieskum vedúcich pracovníkov v oblasti výskumu a vývoja. Vyspovedali sme viac než 300 finančných riaditeľov, vrcholových manažérov a majiteľov firiem v 12 krajinách po celom svete. Štúdiu International Innovation Barometer 2020 sme vydali v roku 2020 a na Slovensku sme ju plánovali zverejniť v polovici marca. Všetci vieme, čo sa v tom čase prihodilo…

Aj keď je teda nutné výsledky chápať v kontexte pred krízou s pandémiou COVID-19, pevne veríme, že informačnú hodnotu má naša štúdie aj teraz. Napr. ako porovnanie pohľadu inovatívnych firiem zo zahraničia oproti Slovensku. Sme presvedčení, že súčasná neľahká situácia svetovej ekonomiky ešte zvýrazní potrebu väčšej podpory zavádzania inovácií naprieč odvetviami. Naviac už na jeseň chystáme nový diel, ktorý ponúkne veľmi zaujímavý a cenný pohľad na úplne iný stav ekonomiky.

Stiahnuť štúdiu


Kľúčové výstupy

Naše zistenia odhalili významné rozdiely medzi jednotlivými štátmi, medzi odvetviami a dokonca i medzi pracovnými pozíciami. Objavili sa však jasné trendy.

Výdavky na výskum a vývoj (VaV) rástli celosvetovo. V stále dynamicky a rýchle sa rozvíjajúcej svetovej ekonomike sa vyvíjali trhové podmienky a neustále existoval dopyt po nových produktoch, nových službách a aktualizovaných obchodných modeloch. Je preto nevyhnutné, aby firmy dnešného sveta zvyšovali svoju konkurencieschopnosť.

83 %
business lídrov bolo spokojných so súčasnou úrovňou VaV

49 %
organizácií financovalo výskum a vývoj zo svojich zdrojov

 

V roku 2015 sa Slovensko posunulo vpred v oblasti podpory inovácií a obnovených procesov financovania, vďaka ktorým sa žiadosti stali jednoduchšími a transparentnejšími. Bola to skutočná transformácia.
Kristína Šumichrastová, Managing Director, Ayming Slovensko & Česká republika

 

75 %
firiem očakávalo nárast rozpočtu pre výskum a vývoj

 

Metodológia

Tento detailný prieskum vykonal Ayming podrobným dotazníkom pre 300 manažérov v oblasti výskumu a vývoja, finančných riaditeľov, vrcholových manažérov a majiteľov podnikov v uvedených krajinách: Belgicko, Česká republika, Francúzsko, Írsko, Kanada, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Taliansko a USA.

Získajte unikátny prehľad ešte dnes

Stiahnite si štúdiu Ayming International Innovation Barometer 2020 v anglickom origináli. Stačí iba vyplniť formulár nižšie a objaví sa odkaz k stiahnutiu.