Ayming Slovensko

Spoločnosť Ayming poskytuje na Slovensku služby v oblasti superodpočtu na výskum a vývoj, ktoré zahŕňajú kompletné spracovanie odpočtu od analýzy a výberu vhodných vývojových projektov, vyčíslenia nákladov na vývojové projekty, spracovania technickej a finančnej dokumentácie k vývojových projektom, až po následné obhájenie odpočtu u daňovej kontroly.

Spoločnosť Ayming neposkytuje na Slovensku služby daňového poradenstva.

  

Na Slovensku poskytujeme naše služby viac ako 100 spoločnostiam z oblasti priemyslu a služieb.