Ayming Slovensko

Spoločnosť Ayming poskytuje na Slovensku služby v oblasti superodpočtu na výskum a vývoj, ktoré zahŕňajú kompletné spracovanie odpočtu od identifikácie vhodných projektov, vyčíslenia nákladov na identifikované projekty, spracovania kompletnej technickej a finančnej dokumentácie až po následné obhájenie odpočtu u finančnej kontroly.

Spoločnosť Ayming neposkytuje na Slovensku služby daňového poradenstva.

  

Na Slovensku poskytujeme naše služby renomovaným spoločnostiam z oblasti priemyslu a služieb. 

    

Ayming Slovensko s.r.o.

Šafárikovo nám. 4  

811 02 Bratislava

Tel.: + 421 243 337 640