Skupina Ayming

Skupina Ayming vznikla spojením Alma Consulting Group a Lowendalmasaï, dvoch vedúcich spoločností poskytujúcich strategické poradenstvo v oblasti zlepšovania výkonnosti podnikov – tzv. Business Performance Consulting. 

Skupina Ayming je renomovanou a stabilnou poradenskou spoločnosťou, s centrálou v Paríži, ktorá na európskom trhu pôsobí už tridsať rokov. Skupina Ayming zamestnáva 1300 vysoko kvalifikovaných konzultantov, špecialistov a obchodníkov a dosahuje ročný obrat 160 M €.

Skupina Ayming pôsobí v troch hlavných odborných oblastiach: v oblasti financovania inovácií, v oblasti zvyšovania výkonnosti ľudských zdrojov a v oblasti prevádzkových nákladov.

Skupina Ayming je líder na európskom trhu v oblasti poradenstva pri spracovaní odpočtu výdavkov na výskum a vývoj. K financovaniu inovácií (odpočty a dotácie) sme pre našich klientov za posledných päť rokov zaistili viac než 10 miliárd €.

Skupina Ayming pôsobí v 16 krajinách sveta (Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia, Belgicko, Holandsko, Taliansko, Španielsko, Portugalsko, Kanada, USA, Japonsko a Čína).