Referencie

Na Slovensku poskytujeme naše služby viac ako 100 spoločnostiam zo všetkých oblastií priemyslu a služieb. Zoznam našich klientov podľa predmetu činnosti a regiónu Vám radi poskytneme na osobnom stretnutí.

 

 

"Ako softvérovo konzultačná spoločnosť musíme neustále skúšať a vyvíjať nové produkty a prístupy k riešeniam pre našich klientov. Za najväčší prínos spolupráce so spoločnosťou Ayming považujeme profesionálne zhodnotenie našich projektov ich konzultantmi a následné spracovanie našich dát pre potreby superodpočtu.  Sme radi, že krok vybrať si poradenskú spoločnosť Ayming vyhodnocujeme ako úspešný, nakoľko nám výrazne pomohol v tejto, pre nás novej oblasti."

Ing. Martin Melišek, riaditeľ SOFTEC, spol. s r.o.

"Rád by som sa veľmi pekne poďakoval za všetko, čo ľudia zo spol. Ayming urobili pre našu spoločnosť. Pri nadväzovaní spolupráce s novou poradenskou spoločnosťou sme pomerne opatrní. Voľba spol. Ayming bola však dobrý krok a spoluprácu sme bohato zúročili nie len v samotnom daňovom priznaní, ale predovšetkým počas procesu prípravy superodpočtu. Časový rámec projektu nebol jednoduchý a aj preto si veľmi vážim nasadenie senior konzultanta, ktorý sa veľmi rýchlo zorientoval v danej problematike a priniesol nám mnohé cenné rady do samotného procesu."

Ing. Marcel Filípek, konateľ spoločnosti Bel Power Solutions