Referencie

Spoločnosť Ayming poskytuje služby pre viac ako 20 000 spoločností v Európe. Za posledných päť rokov získala spoločnosť Ayming pre svojich klientov financovanie inovatívnych projektov vo výške viac než  10 miliárd €. V susednej Českej republike spracovala spoločnosť Ayming odpočet na výskum a vývoj pre 400 klientov, pre ktorých uplatnila 4700 projektov výskumu a vývoja.

Na Slovensku poskytujeme naše služby renomovaným spoločnostiam z oblasti priemyslu a služieb, medzi ktoré patria napríklad: 

 

Vyjadrenie našich klientov:

 

"Keďže sa jedná o novinku na Slovensku, hľadali sme profesionálnu spoločnosť, ktorá by zastrešila a najmä správne identifikovala  projekty na superodpočet v oblasti výskumu a vývoja, o ktorých sme neboli presvedčení, či si naozaj na nich môžeme uplatniť superodpočet v našej spoločnosti. Oceňujeme profesionálny prístup  a odbornosť  pracovníkov spoločnosti Ayming, s ktorými sme  pripravovali tento projekt. Oceňujeme, že sú firmy, ktoré vedia profesionálne poradiť a aj sa zaručiť za správnosť v danej  problematike „superodpočtu."

Ing. Peter Čižík, finančný manažér TOMARK, s.r.o.

 

 

"Ako softvérovo konzultačná spoločnosť musíme neustále skúšať a vyvíjať nové produkty a prístupy k riešeniam pre našich klientov. Za najväčší prínos spolupráce so spoločnosťou Ayming považujeme profesionálne zhodnotenie našich projektov ich konzultantmi a následné spracovanie našich dát pre potreby superodpočtu.  Sme radi, že krok vybrať si poradenskú spoločnosť Ayming vyhodnocujeme ako úspešný, nakoľko nám výrazne pomohol v tejto, pre nás novej oblasti."

Ing. Martin Melišek, riaditeľ SOFTEC, spol. s r.o.

"Rád by som sa veľmi pekne poďakoval za všetko, čo ľudia zo spol. Ayming urobili pre našu spoločnosť. Pri nadväzovaní spolupráce s novou poradenskou spoločnosťou sme pomerne opatrní. Voľba spol. Ayming bola však dobrý krok a spoluprácu sme bohato zúročili nie len v samotnom daňovom priznaní, ale predovšetkým počas procesu prípravy superodpočtu. Časový rámec projektu nebol jednoduchý a aj preto si veľmi vážim nasadenie senior konzultanta, ktorý sa veľmi rýchlo zorientoval v danej problematike a priniesol nám mnohé cenné rady do samotného procesu."

Ing. Marcel Filípek, konateľ spoločnosti Bel Power Solutions 

"Pri príprave superodpočtu na výskum a vývoj sme spolupracovali so spoločnosťou Ayming. S priebehom spolupráce sme boli spokojní, ocenili sme predovšetkým profesionálny prístup a odbornosť konzultantov spol. Ayming a kvalitné záverečné výstupy. Spolupráca so spol.  Ayming bola efektívna a splnila naše očakávania, a preto môžeme spoluprácu so spol. Ayming odporučiť aj ďalším firmám."

Ing. Daniel Rexa, vrchný ekonomický riaditeľ spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza

    

 

"Spolupráca so spoločnosťou Ayming nám prináša úspory nákladov v oblasti výskumu a vývoja. To nám umožňuje tieto ušetrené prostriedky opätovne investovať do ďalších inovácií našich výrobkov. Sme radi, že od januára 2015 existuje táto možnosť aj na Slovensku a sme pripravení ju v budúcnosti využiť."

Ing. Radek Bedrna, konateľ spoločností Knauf Praha a Knauf Bratislava

    

"Spoločnosť Emco neustále vyvíja nové potravinové produkty, investuje do modernizácie výrobných procesov a technológií. So spracovaním odpočtu výdavkov na výskum a vývoj nám pomáha spoločnosť Ayming, ktorej služby využívame už štvrtý rok."

Zdeněk Jahoda, generálny riaditeľ a majiteľ spoločnosti Emco