Zavrieť

Naše služby v oblasti Dotácií EÚ pre firmy

Analýza možností, príprava žiadosti, administratíva ohľadom projektu.

Experti na superodpočet a EÚ dotácie > Dotácie EÚ pre firmy > Naše služby v oblasti Dotácií EÚ pre firmy
Naše služby v oblasti Dotácií EÚ pre firmy

Ayming poskytuje komplexné služby v oblasti dotačného poradenstva. Kladieme dôraz na minimalizáciu záťaže klienta pri príprave žiadosti. Zásadnou sa následne stáva administratíva k už získanej dotácii a príprava výberových konaní podľa platných pravidiel.

1. Analýza a preskúmanie možností pre pripravované projektové zámery.

2. Vypracovanie podrobného plánu aktivít v rámci projektu a odborná podpora pri príprave projektu.

3.  Spracovanie, podanie a podpora počas celého procesu posudzovania žiadosti.

4. Garancie a plná zodpovednosť za poskytnuté služby.

Náš zodpovedný prístup doplňuje poistenie zodpovednosti za škody vo výške 10 mil. €.