Zavrieť

Dokumenty na stiahnutie

Dôležitá dokumentácia na jednom mieste.

Experti na superodpočet a EÚ dotácie > Dotácie EÚ pre firmy > Plán obnovy a odolnosti – dokumenty na stiahnutie
ayming-documents-dl-1000x470

Základné informácie Ayming

  • Dôležité kritériá, alokácia, termíny k Výzve na výzvu na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE)

Vyzva_01I0126V01

  • Celé znenie výzvy MH SR: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameranú na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie

Priloha_1_vyzvy_Formular ziadosti

  • Formulár Žiadosti, časti A, B, C

Priloha_2_vyzvy_Zoznam a popis dokumentacie ziadosti

  • Zoznam a popis dokumentácie žiadosti

Priloha_3_vyzvy_Synergie a komplementarity

  • Identifikácia synergických účinkov

Priloha_4_ vyzvy_Zásada výrazne nenarušiť

  • Kritériá zabezpečenia súladu projektu s princípom „výrazne nenarušiť“

Ayming poskytuje komplexné služby v oblasti dotačného poradenstva. Aktuálne výzvy pre Vás neustále monitorujeme. Ak plánujete výstavbu nového zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, obráťte sa na skúsený tím odborníkov. Pri príprave žiadosti kladieme dôraz na minimalizáciu záťaže klienta.