Zavrieť

Revízia odpočtu na výskum a vývoj

Špecializovaná služba pre firmy, ktoré si odpočet na VaV uplatňujú sami a majú záujem o externú kontrolu jeho správnosti.

Experti na superodpočet a EÚ dotácie > Financovanie inovácií > Revízia odpočtu na výskum a vývoj
ayming_odpocet_revize

Ayming skontroluje uplatniteľnosť projektov VaV, uplatniteľnosť nákladov na VaV, splnenie legislatívnych podmienok a dostupnú dokumentáciu s ohľadom na legislatívou vyžadované podklady k uplatneniu superodpočtu. Pre klienta pripravíme analýzu rizík a sadu odporúčaní na ich minimalizáciu. Kompletná revízia odpočtu na výskum a vývoj.

Poradíme Vám

Revízia projektov VaV

 • Revízia projektov z hľadiska naplnenia definície VaV.
 • Revízia projektov VaV z hľadiska obhajiteľnosti realizovaných činností, priebehu projektu a existencie podpornej internej dokumentácie.
 • Revízia projektov VaV z hľadiska ich priebežnej evidencie, kontroly a vyhodnocovania, príp. ďalších legislatívnych požiadaviek.

Revízia nákladov VaV

 • Revízia uplatnených nákladov z hľadiska nákladových druhov.
 • Revízia správnosti výpočtu uplatnených nákladov a zvolených metód kalkulácie jednotlivých druhov nákladov VaV.
 • Overenie ďalších podmienok uplatnitelnosti nákladov (napr. splnenie podmienok pre uplatnenie služieb tretích strán).

Revízia dokumentácie

 • Revízia obsahovej a formálnej správnosti Projektu VaV.
 • Revízia obsahovej a formálnej správnosti oddelenej evidencie nákladov.
 • Revízia vybranej internej podpornej dokumentácie k projektom VaV.

Odporúčania

 • Odporúčania k výberu, sledovaniu a evidencii projektov VaV a nákladov na VaV.
 • Odporúčania k obsahovej i formálnej kvalite legislatívou požadovanej dokumentácie.
 • Odporúčania k potrebnej dokumentácii, pre obhajiteľnost odpočtu na VaV v prípade kontroly zameranej na odpočet na VaV.
 • Ďalšie odporúčania podľa zistených skutočností.

Pozrite si pravidlá superodpočtu na výskum a vývoj.

Technickí konzultanti Ayming sú pripravení poskytnúť Vám aktuálne informácie a svoje odborné skúsenosti.

1900+
Realizovaných projektov VaV