Zavrieť

Postup pri uplatnení superodpočtu na VaV

Interná metodika, identifikácia VaV a oddelená evidencia výdavkov na VaV.

Corps_de_texte_1100x400_risques_pro

Pri uplatňovaní odpočtu na VaV odporúčame dodržovať nasledujúci postup:

1. Stanoviť systematický prístup k identifikácii a riadeniu projektov VaV a k evidencii nákladov na VaV.

2. Analyzovať plánované projekty a zákazky a identifikovať projekty VaV.

3. Spracovať a schváliť dokument Projekt výskumu a vývoja, podľa platnej legislatívy.

4. Popísať citeľný prvok novátorstva a prekonanie technickej neurčitosti.

5. Identifikovať uplatniteľné náklady a stanoviť metodológiu ich výpočtu.

6. Viesť priebežne oddelenú evidenciu nákladov na VaV.

7. Stanoviť vopred jasný spôsob kontroly a vyhodnocovania výsledkov projektu.

Spoločnosť Ayming Vám s uplatnením superodpočtu a prípravou všetkých potrebných podkladov veľmi rada pomôže a prevezme plnú zodpovednosť za jeho správne uplatnenie.