Vyberte web Vašej krajiny
Zavrieť

Naše služby pri uplatnení superodpočtu

Ponúkáme Vám komplexné technicko-ekonomické poradenstvo

Home > Inovácie > Superodpočet na výskum a vývoj > Naše služby pri uplatnení superodpočtu
header_droit_1000x470_piste_daudit_fiable

Naše služby

Od roku 2015 majú slovenské spoločnosti k dispozícii veľmi efektívny nástroj financovania inovácií, tzv. superodpočet na výskum a vývoj, upravený zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
Spoločnosť Ayming ponúka svojim klientom komplexné technicko-ekonomické poradenstvo založené na overenej metodike skupiny Ayming, ktorá vychádza z tridsaťročnej medzinárodnej skúsenosti skupiny vo svete.

Spoločnosť Ayming poskytuje nasledujúce služby:

Technický audit

Detailná technická analýza projektov výskumu a vývoja – posúdenie existencie citeľného prvku novátorstva a prekonania technickej alebo vývojovej neurčitosti.

Finančný audit

Analýza a výpočet ročných nákladov na vybrané projekty výskumu a vývoja a nastavenie metodológie výpočtu nákladov. Výpočet superodpočtu a analýza oddelenej evidencie nákladov.

Vyhotovenie dokumentácie

Spracovanie detailnej technickej a finančnej dokumentácie k projektom výskumu a vývoja pre prípady finančnej kontroly.

Odporúčanie k projektovému manažmentu a k evidencii nákladov

Posúdenie stávajúcej dokumentácie k projektom VaV a evidencie nákladov, upozornenie na riziká a odporučenie úprav a doplnení.

Podpora a garancie

Odborná technická podpora v prípade potreby obhájiť vývojový charakter projektov. Silné finančné garancie súvisiace s poskytovaním služby.

Analýza projektov výskumu a vývoja a spracovanie dokumentácie sú realizované senior konzultantmi pre inovácie, s vysokoškolským technickým vzdelaním, špecializovanými na konkrétne oblasti priemyslu alebo služieb:

  • Automobilový priemysel
  • Strojárenstvo
  • Informačné technológie
  • Elektrotechnika
  • Spracovanie plastov
  • Stavebné materiály, chémia
  • Farmácia, klinické štúdie
  • Potravinárstvo, textilný priemysel
  • Ťažký priemysel

Ayming na Slovensku neposkytuje služby daňového poradenstva.