Zavrieť

Inovačný manažment

Vylepšite svoje inovačné procesy a stratégiu a Vaše podnikanie ostane dlhšie konkurencieschopné

Experti na superodpočet a EÚ dotácie > Inovačný manažment
Page-Hero-Innovation-Management-1000x470

V dnešnej ekonomike sa inovácie čoraz viac stávajú nevyhnutnejšími. Väčšina firiem vie, že potrebujú inovovať a zdokonaliť inovačný manažment. Inak riskujú, že ostanú pozadu. Inovatívne firmy sú schopné lepšie plniť požiadavky rýchlo sa rozvíjajúceho digitálneho sveta zameraného na zákazníka.

Ako efektívne Vaša firma inovuje? Čo sa darí zlepšovať a ako? Je Váš inovačný manažment nastavený pre maximálne využitie potenciálu firmy? Využite silu Vašich inovácií naplno!

Na súčasných neistých globálnych trhoch, kde technológie urýchľujú čistý domáci produkt a cykly spotrebiteľských produktov sú krátke, musí spoločnosť pozorne naplánovať, kam ďalej investuje.

Služba Inovačný manažment od Ayming je navrhnutá tak, aby podporovala rozhodovanie, zlepšovala inovačné procesy a stratégiu, a aby zaistila, že Vaše podnikanie bude v dnešnom dynamickom prostredí dlhodobo konkurencieschopné.

1
Podpora rozhodovania
2
Vylepšenie inovačných procesov a stratégie
3
Dlhodobá konkurencieschopnosť

 

Náš prístup k Vašim inovačným procesom a výzvam v oblasti riadenia

 • Podpora inovačných procesov a systémov
 • Integrácia inovácií v celej spoločnosti; kľúčové oddelenia, organizačná štruktúra, vedenie, lídri a metrika
 • Prispôsobenie Vašich procesov k zásadným strategickým zmenám, rastu alebo reštrukturalizácii
 • Príprava Vášho inovačného plánu na najbližších 5 rokov

Náš prístup k výzvam na trhu a rastu

Inováciám sa darí tam, kde sa stretávajú spotrebiteľské dáta, technológie a obchodné príležitosti. Poskytujeme strategickú analýzu šitú na mieru Vašim potrebám tak, aby sme zvýšili inovačný výkon:

 • Kombinácia analýzy trhu a technologickej analýzy na podporu Vášho rozhodovacieho procesu
 • Porozumenie budúcim trhovým trendom vo Vašom odvetví alebo ekosystéme
 • Podpora smerovania pre diverzifikáciu produktov alebo trhu
 • Sledovanie a porovnávanie so špičkou vo Vašom odbore s cieľom urýchliť sprocesovanie nových produktov a služieb a ich cestu na trh
 • Urýchlenie fázy pre zacielenie na zákazníkov, ich oslovenie a networking
 • Vývoj inovatívnych obchodných modelov
 • Prepojovanie s lídrami vo Vašom odvetví pre spoluprácu s pridanou hodnotou

Inovačný manažment zahŕňa všetku činnosť a rozhodnutia, ktoré Vaša spoločnosť vykonáva k uvedeniu nápadov, produktov a služieb na trh, čím zvyšuje hodnotu Vášho podnikania.

Máte záujem o naše odborné služby v Inovačnom manažmente?