Superodpočet na výskum a vývoj 20 November 2017

Ayming, hlavný partner konferencie ELKON 2017, prednášal významným slovenským firmám z odvetvia elektrotechniky na téma superodpočet na výskum a vývoj

Ayming sa stal tento rok hlavným partnerom konferencie ELKON, ktorú už druhým rokom organizoval Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky (ZEP SR). Hlavnou témou konferencie ELKON, ktorá prebehla v dňoch 19. a 20. októbra 2017 v Bešeňovej, bola SWOT analýza elektrotech-nického priemyslu, ktorú zrealizoval a vyhodnotil ZEP SR. Účastníkmi konferencie boli generálni riaditelia alebo majitelia elektrotechnických firiem, predstavitelia organizácií pôsobiacich v priemysle a predstavitelia odborného vzdelávania na Slovensku.

Na konferencii sa zhodnotili silné a slabé stránky elektrotechnického  priemyslu na Slovensku, ako aj príležitosti a hrozby, ktoré pred ním stoja. K jednotlivým témam konferencie boli pozvaní odborníci, ktorí na konferencii referovali o súčasnom stave v danej problematike a spoločne tiež definovali hlavné strategické ciele celého odvetvia v ďalšom období. Medzi diskutované oblasti patrili hlavne školstvo, nedostatok pracovných síl na trhu, podpora inovácií a vývoja a vymožiteľnosť práva. Snahou ZEP SR je okrem iného prispieť ku zvýšeniu konkurencieschopnosti elektrotechnických podnikov na Slovensku. Aj z tohto dôvodu bola jednou z hlavných tém konferencie  problematika superodpočtu na výskum a vývoj, ktorú účastníkom priblížili odborníci z Ayming.

Ayming predstavil účastníkom konferencie hlavné princípy fungovania superodpočtu, objasnil na aké projekty a činnosti je možné superodpočet využiť, aké výdavky je možné druhýkrát odpočítať v rámci superodpočtu od daňového základu, a tiež ako správne pri uplatnení superodpočtu  postupovať. Ayming tiež prezentoval aké firmy z odvetvia elektrotechnického priemyslu superodpočet už úspešne využívajú a na aké typy činností. 

Keďže bol záujem o odborný seminár Ayming veľmi vysoký a nestihli sme zodpovedať všetky dotazy účastníkom semináru priamo na konferencii, rozhodli sme sa pre členov ZEP SR realizovať k problematike možnosti využitia superodpočtu bezplatné a nezáväzné osobné konzultácie s našimi odborníkmi na inovácie. Konzultácie budú prebiehať od 15.11.2017 do 15.12.2017. 

Neváhajte nás kontaktovať!