Korporátne 18 January 2018

Ayming už tradične pozval svojich klientov a partnerov do divadla v Prahe a Brne

Ayming aj tento rok poďakoval svojim klientom za celoročnú spoluprácu pozvaním na divadelné predstavenia v Prahe a Brne.

Pozvanie okrem klientov Ayming z Českej republiky a Slovenska prijali aj zástupcovia z radov odborných partnerov Ayming ako napríklad Technologická agentúra Českej republiky, CzechInvest alebo Asociácia výskumných organizácií.

V Prahe si pozvaní mohli "užiť" jednu z najznámejších tragédií o zhubnom pokušení moci od Williama Shakespeara, hru Macbeth v originálnej adaptácii divadla ABC.

Tomáš Uhlíř v rozhovore s pani Špoutilovou z CzechInvestu

Kristína Šumichrastová s pánom Váňom z Emco spol. s r.o.       Konzultantka Kamila s pánom Gabrielom z BELIS a.s. 

Kristína Šumichrastová so zástupcami Entry Engineering s.r.o.  Herci divadla ABC z predstavenia Macbeth

Do Brna potom pozvaní pricestovali zhliadnuť celosvetovo úspešnú hru talianskeho dramatika Stefana Massiniho Dynastia (Lehman Brothers), v ktorej autor na pôdoryse známej židovskej nemeckej rodiny v USA až omračujúcim spôsobom zachytáva dejiny kapitalizmu.

Kristína Šumichrastová s pánom Kunathom z E LINKX a.s.        Kolegovia z dotácií s pánom Mejdrom z UO TEX, s.r.o.

Konzultantka Táňa so zástupcami BIKE FUN International s.r.o.

Konzultant Petr s riaditeľom SECURITY TECHNOLOGIES a.s.   Tím Ayming

Po skončení oboch predstavení bolo pre viac ako 300 stovky pozvaných pripravené pohostenie vo foyer divadla, ktoré poskytlo tiež dostatok priestoru i času pre neformálne stretnutie zástupcov Ayming s klientmi a ďalšími partnermi.

"Pozvaním na divadelné predstavenie chceme klientom predovšetkým poďakovať za dôveru, ktorú nám už mnoho rokov dávajú. Veľmi nás teší, že je o divadelné predstavenie medzi našimi klientmi stále tak veľký záujem. Veríme, že návštevu dobrého divadla si užije každý. Ak môžeme pomôcť takému zážitku tým, že pre klientov takúto možnosť zorganizujeme, budeme to nadšene robiť aj ďalej," hovorí Tomáš Uhlíř, obchodný riaditeľ pre Českú republiku a Slovensko.