10 November 2017

Bezplatné a nezáväzné expertné posúdenie možnosti využiť superodpočet na výskum a vývoj.

Podpora inovatívnych projektov sa prostredníctvom superodpočtu na výskum a vývoj od roku 2018 štvornásobne zvýši a aj preto odporúčame každej spoločnosti aktívne sa zaujímať o využitie tohto nástoja financovania firemných inovácií a získať tak ďalšie prostriedky pre jej rozvoj.

Superodpočet na výskum a vývoj je strategický nástroj financovania inovácií, upravený zákonom o dani z príjmu právnických osôb, ktorý umožňuje určité náklady odpočítať od Vášho daňového základu druhý krát. Prostredníctvom tejto daňovej úľavy môžete každý rok ušetriť významné finančné prostriedky. Pri splnení zákonných podmienok má každá spoločnosť na Slovensku na túto úľavu právny nárok!

     
Ayming ponúka vašej spoločnosti analýzu, na základe ktorej zistíte:

  • Či je možné superodpočet uplatniť na Vaše projekty a činnosti.
  • Akú čiastku by Vaša spoločnosť každoročne ušetrila.
  • Ako správne postupovať pri uplatňovaní superodpočtu.

 

Bezplatné a nezáväzné odborné analýzy poskytujeme spoločnostiam na Slovensku v termíne od 15.11.2017 do 15.12.2017.
 
Buďte medzi prvými kto nás osloví!