Často kladené otázky

Je možné k superodpočtu uplatniť aj vývoj na zákazku? 

Áno. K superodpočtu je možné uplatniť aj vývoj na zákazku. Túto skutočnosť máme potvrdenú priamo od Generálneho riaditeľstva MF SR. 

Musí ísť o medzinárodne unikátne vývojové riešenie? 

Nemusí. Superodpočet si môžete uplatniť aj na projekty, ktoré sú nové len pre Vašu spoločnosť.   

Musí v spoločnosti existovať vývojové oddelenie? 

Nemusí. Projekty môžete riešiť v rámci iných oddelení. 

Zaberie nám príprava všetkých podkladov veľa času?

V prípade spolupráce so spol. Ayming Vám príprava superodpočtu zaberie cca 2 dni na technickú časť odpočtu a cca 0,5 dňa na finančnú časť. Našim cieľom je Vás maximálne odbremeniť od prípravy potrebných podkladov.

Ak uplatníme odpočet, príde daňový úrad ihneď na daňovú kontrolu?

Môže a nemusí. Ak však daňový úrad príde na daňovú kontrolu, poskytne Vám spol. Ayming maximálnu podporu a hlavne za správnosť odpočtu plne ručí a odpovedá. Nemusíte mať preto žiadne obavy z daňovej kontroly. 

V daňovom priznaní je nutné uviesť názov a ciele projektu. Neprezradíme tak konkurencii naše know-how?

Neprezradíte. Názov projektu VaV a popis jeho cieľov môžete napísať veľmi obecne a stručne tak, aby ste nevyzradili konkurencii Vaše know-how.