Dokumenty na stiahnutie

Presné znenie legislatívy týkajúce sa uplatnenia odpočtu výdavkov na výskum a vývoj v rámci zákona o dani z príjmov. Aktuálne znenie od 1.1.2018.

Metodický pokyn k odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa §30 c zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Najaktuálnejší metodický pokyn k superodpočtu vydaný Finančným riaditeľstvom SR. Aktuálne znenie od 10/2018. Zdroj: Finančná správa Slovenskej republiky

Frascati manuál

Navrhnutý štandardný postup na realizáciu prieskumov výskumu a experimentálneho vývoja.   Zdroj: Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014

Definícia v oblasti podpory výskumu, vývoja a inovácií. Zdroj: Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Zoznam daňových subjektov, ktorí si uplatnili odpočet výdavkov na výskum a vývoj 

Zoznam daňových subjektov, ktorí si uplatnili odpočet výdavkov na výskum a vývoj za zdaňovacie obdobie 2017. Aktuálne znenie od 12/2018. Zdroj: Finančná správa Slovenskej republiky

Zoznam organizácií VaV

Zoznam organizácií, ktorým boli v zmysle § 26a zák. č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja v znení neskorších predpisov vydané osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. Aktuálne znenie od 12/2018. Zdroj: Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie

Projekt výskumu a vývoja

Projekt VaV podľa § 30c zákona č. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov