Naše služby

Spoločnosť Ayming ponúka svojim klientom komplexné technicko-ekonomické poradenstvo založené na overenej metodike skupiny Ayming, ktorá vychádza z tridsaťročnej medzinárodnej skúsenosti skupiny vo svete. 

Spoločnosť Ayming poskytuje nasledujúce služby:

Technický audit

Detailná technická analýza projektov výskumu a vývoja - posúdenie existencie citeľného prvku novátorstva a prekonania technickej alebo vývojovej neurčitosti.  

Finančný audit   

Analýza a výpočet ročných nákladov na vybrané projekty výskumu a vývoja a nastavenie metodológie výpočtu nákladov. Výpočet superodpočtu a analýza oddelenej evidencie nákladov. 

Vyhotovenie dokumentácie

Spracovanie detailnej technickej a finančnej dokumentácie k projektom výskumu a vývoja pre prípady finančnej kontroly.

Odporúčanie k projektovému manažmentu a k evidencii nákladov

Posúdenie stávajúcej dokumentácie k projektom VaV a evidencie nákladov, upozornenie na riziká a odporučenie úprav a doplnení.

Podpora a garancie

Odborná technická podpora v prípade potreby obhájiť vývojový charakter projektov. Silné finančné garancie súvisiace s poskytovaním služby.

Analýza projektov výskumu a vývoja a spracovanie dokumentácie sú realizované senior konzultantmi pre inovácie, s vysokoškolským technickým vzdelaním, špecializovanými na konkrétne oblasti priemyslu alebo služieb:

- Automobilový priemysel

- Strojárenstvo

- Informačné technológie

- Elektrotechnika

- Spracovanie plastov

- Stavebné materiály, chémia

- Farmácia, klinické štúdie

- Potravinárstvo, textilný priemysel

- Ťažký priemysel

Ayming neposkytuje služby daňového poradenstva.