Prečo s Ayming

Technická expertíza

 • Technický audit a konzultácie sú vždy vedené inžiniermi s technickým VŠ vzdelaním.
 • Naši technickí konzultanti sa špecializujú na vybrané odvetvia priemyslu a služieb.
 • Precízne zdokumentujú VaV odpočet po technickej i finančnej stránke.
 • Vždy poskytnú odporúčanie k nastaveniu metodiky sledovania VaV projektov a výdavkov.
 • Kladú dôraz na minimálne zaťaženie technických i finančných pracovníkov klienta.

Dlhoročné skúsenosti

 • Na medzinárodnej úrovni pôsobíme už 30 rokov, v susednej Českej republike od roku 2009.
 • Dlhodobo spolupracujeme s viac ako 20 000 firmami v Európe a s viac ako 100 firmami na Slovensku.
 • K financovaniu inovácií sme získali pre našich klientov za posledných päť rokov viac než 10 miliárd €.

Overená metodológia

 • Za našou metodológiou stojí dlhoročné medzinárodné know-how a skúsenosti zo Slovenska a ČR. 
 • Je dôkladne overená našimi klientmi, daňovými úradmi i našimi konzultantmi.
 • Systematicky  ju prispôsobujeme zmenám v legislatíve.
 • Zahŕňa nielen prístup k sledovaniu VaV aktivít, ale tiež odborný prístup k VaV na Slovensku. 

Odmena a garancie

 • Od klienta nevyžadujeme žiadne fixné ani zálohové platby.
 • Našou odmenou je len dohodnutý podiel z reálne zaistenej úspory.
 • Ak neidentifikujeme žiadne vhodné projekty k uplatneniu, je naše nasadenie zdarma.
 • Za našu prácu ručíme odmenou a náš zodpovedný prístup doplňuje poistný certifikát vo výške 15 miliónov €.