Zavrieť

Konferencia „Prax pre univerzity, riešenia pre firmy“. Ayming nebude chýbať!

The Benchmark 2023
Experti na superodpočet na výskum a vývoj > Aktuality > Aktuality > Konferencia „Prax pre univerzity, riešenia pre firmy“. Ayming nebude chýbať!

Ayming sa zúčastní inovatívnej konferencie

Prax pre univerzity, riešenia pre firmy je jedinečná matchmakingová konferencia,  ktorá je zameraná na nadviazanie spolupráce spoločností s akademickým prostredím. Jej hlavným cieľom sú nové partnerstvá, nové príležitosti praxe pre študentov, nové kontakty a pozitívna publicita.

Program o svoje praktické skúsenosti obohatia aj odborníci z tímu Ayming!

Spolupráca univerzít so súkromným sektorom je vzájomne výhodná

  • Poskytuje možnosť skvalitniť poskytované vzdelanie priamym prepojením s praxou pre univerzity a výskumnými inštitúciami.
  • Vytvára atraktívnejšie pracovné prostredie pre výskumníkov, publicitu a pozitívny imidž.
  • Umožňuje študentom nabrať praktické skúsenosti a dostať sa do kontaktu s potenciálnymi zamestnávateľmi.
  • Ponúka príležitosť vychovať si nové talenty a využiť výskumno–vývojové kapacity univerzít pre riešenie svojich praktických problémov.

Viac informácií a registrácia

Prax pre univerzity riešenia pre firmy

Prečo by ste toto inovatívne podujatie nemali zmeškať?

Cieľom projektu je reflektovanie požiadaviek trhu práce v rámci spolupodieľania sa na výučbovom procese, ako aj kooperácia na výskumných aktivitách a projektoch. Uvedomujeme si, že študenti získavajú na akademickej pôde poznatky, ktoré nie sú aktuálne na neustále meniace sa podnikateľské prostredie. Zároveň firmy outsourcujú výskumné aktivity na iné subjekty. Práve uvedené aktivity môžu byť pokryté výskumníkmi na univerzitách, čím by sa začali využívať potenciálne „skryté“ talenty. Dávame do pozornosti dôležitú informáciu, projekt nie je „hiringovým procesom“, ale práve naopak zámerom je naučiť univerzity rozumieť potrebám firiem, a firmy naučiť komunikovať s univerzitami a vytvárať zmysluplné partnerstvá

Zapojte sa do tohto projektu

  1. Návrhnite tému bakalárskych, diplomových a dizertačných prác na základe zadaní z praxe, ktoré potrebujete vyriešiť.
  2. Zapojte sa do výučbového procesu na univerzitách – napríklad v podobe externých prednášok, zadaní seminárnych prác, zadaní projektov, ktoré je možné vypracovať na konkrétnych predmetoch, case studies a podobne.
  3. Vytipujte oblasti pre vytvorenie spoločných výskumno-vývojových projektov s fakultou, univerzitou alebo výskumnou inštitúciou.

Dodatočnou možnosťou je ponuka stáží, ktoré budú pokryté prostredníctvom online platformy, ku ktorej majú prístup všetci zaregistrovaní študenti z rozličných univerzít  a výskumných inštitúcií naprieč Slovenskom. Stáže nebudú obsahom networkingového podujatia, z dôvodu zachovania si hlavnej myšlienky projektu.

Kedy a kde sa konferencia uskutoční?

Termín realizácie konferenčného stretnutia, ktorý je stanovený na 14. marca v Banskej Bystrici s trvaním počas celého dňa.
Okrem realizácie B2B rokovaní budú k dispozícii aj odborné panely.
Presný program bude zverejnený čoskoro.

B2B rokovania

V rámci matchmakingového podujatia budú realizované B2B rokovania, v rámci ktorých bude možnosť komunikovať priamo s kompetentnými zástupcami akademických inštitúcií a prediskutovať bližšie informácie ohľadom spolupráce.

Viac informácií a registrácia

______________________________________________________

Šetrite čas a peniaze pre VaV. Vyriešime za Vašu firmu:

Superodpočet na výskum a vývoj
Revízia odpočtu na výskum a vývoj
Dotácie EÚ pre firmy
Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať VaV
Patent box
Inovačný manažment

Ak máte záujem o bližšie informácie, neváhajte a kontaktujte nás.

Inšpiratívne príbehy inovatívnych firiem – stiahnite si bezplatnú brožúru plnú inšpirácie.
Ste na sociálnej sieti LinkedIn? My tiež! Sledujte aktuálne informácie na  LinkedIn ikona Ayming.