Vyberte web Vašej krajiny
Zavrieť

Superodpočet na výskum a vývoj

Najefektívnejší nástroj na financovanie firemného výskumu, vývoja a inovácií.

Home > Financovanie inovácií > Superodpočet na výskum a vývoj
louis-reed-wSTCaQpiLtc-unsplash_1000x470

Už od roku 2015 majú firmy na Slovensku k dispozícii veľmi efektívny nástroj financovania inovácií: odpočet výdavkov na výskum a vývoj. Ide o nepriamu podporu výskumu a vývoja, ktorá je firme poskytovaná prostredníctvom daňovej úľavy z výdavkov vynaložených na vývojové a výskumné aktivity.

Každá spoločnosť na Slovensku spĺňajúca zákonné kritériá si tak môže prostredníctvom tohto nástroja odpočítať (druhýkrát) od základu dane 100% výdavkov vynaložených na realizáciu projektov výskumu a vývoja.

Vzhľadom na to, že na Slovensku je sadzba dane z príjmu právnických osôb 21%, možno prostredníctvom tejto daňovej úľavy z každých 100 tis. € vynaložených na takéto projekty, usporiť 21 tis. €.

Pre správne uplatňovanie odpočtu na výskum a vývoj je mimoriadne dôležitá dlhoročná skúsenosť s výberom vhodných projektov, so spôsobom evidencie a následného výpočtu uplatniteľných nákladov, s prípravou sprievodnej dokumentácie a tiež prax s obhajobou odpočtu na výskum a vývoj pred daňovými úradmi.

Ak plánujete využívať odpočet na výskum a vývoj alebo si nie ste istí, či ho uplatňujete správne, kontaktujte našich špecialistov.