Vyberte web Vašej krajiny
Zavrieť

Superodpočet na výskum a vývoj

Najefektívnejší nástroj na financovanie firemného výskumu, vývoja a inovácií.

Experti na superodpočet > Financovanie inovácií > Superodpočet na výskum a vývoj
louis-reed-wSTCaQpiLtc-unsplash_1000x470

Už od roku 2015 majú firmy na Slovensku k dispozícii veľmi efektívny nástroj financovania inovácií: odpočet výdavkov na výskum a vývoj. Ide o nepriamu podporu výskumu a vývoja, ktorá je firme poskytovaná prostredníctvom daňovej úľavy z výdavkov vynaložených na vývojové a výskumné aktivity.

Každá spoločnosť na Slovensku, spĺňajúca zákonné kritériá, si v zdaňovacom období 2019 môže prostredníctvom tohto nástroja druhýkrát odpočítať od základu dane až 150 % nákladov vynaložených na realizáciu inovatívnych projektov. V zdaňovacom období 2020 bude možné uplatnenie výdavkov na výskum a vývoj až do výšky 200 %.

Vzhľadom na to, že na Slovensku je sadzba dane z príjmu právnických osôb vo výške 21%, môžete v zdaňovacom období 2019 prostredníctvom tejto daňovej úľavy usporiť z každých 100 000 € vynaložených na takéto projekty až 31 500 €. V zdaňovacom období 2020 bude možné z každých 100 000 € nákladov z projektov výskumu a vývoja usporiť až 42 000 €.

Pre správne uplatňovanie odpočtu na výskum a vývoj je mimoriadne dôležitá dlhoročná skúsenosť s výberom vhodných projektov, so spôsobom evidencie a následného výpočtu uplatniteľných nákladov, s prípravou sprievodnej dokumentácie a tiež prax s obhajobou odpočtu na výskum a vývoj pred daňovými úradmi.

Na služby pri uplatnení superodpočtu poskytuje Ayming silné garancie vo forme poistného certifikátu vo výške 15 miliónov €.

Ak plánujete využívať superodpočet na výskum a vývoj alebo si nie ste istí, či ho uplatňujete správne, kontaktujte našich špecialistov.