Zavrieť

Vízia Ayming

Víziou Ayming je podporovať firmy na ceste k dlhodobej a udržateľnej konkurencieschopnosti.

header_droit_1000x470_douane

Naša vízia

Víziou Ayming je podporovať firmy na ceste k dlhodobej a udržateľnej konkurencieschopnosti.

Náš cieľ

Naším cieľom je pomáhať firmám v získavaní financovania ich projektov, v efektívnom riadení ich nákladov a v celkovom optimálnom riadení firemných procesov.

Naša misia

Misiou Ayming je byť medzinárodným lídrom na trhu v business performance consulting.

Further together

Úspech Ayming závisí od našich zamestnancov, od ich kompetencií, prístupu a hodnôt. Našu firemnú kultúru, prístup a prácu s klientmi vystihuje slogan Further together. Je kľúčovou súčasťou všetkého čo robíme, ako pracujeme s klientmi, partnermi a ako vytvárame stimulujúce a príjemné pracovné prostredie.

Súhrn našich hodnôt:

TÍMOVOSŤ – Ako pracujeme spoločne
Vzájomne si pomáhame a rozvíjame sa zdieľaním znalostí a kompetencií, pre čo najlepší výsledok.

TVORIVOSŤ – Ako inovujeme
Vždy sa snažíme nájsť to najlepšie riešenie, byť kreatívni a pozerať sa na všetko z rôznych uhlov pohľadu.

PRAGMATIZMUS – Ako doťahujeme veci do konca
Zameriavame sa na výsledky a na konkrétne riešenia. Žiadna teória.

OTVORENOSŤ – Ako komunikujeme
Načúvame a vážime si všetky pohľady bez predsudkov. Podporujeme dialóg a zdieľanie názorov medzi kolegami i klientmi.

ELÁN – Ako to cítime
Sme proaktívni a pracujeme v pozitívnej a priateľskej atmosfére. Sme spokojní len vtedy, keď naša práca dáva zmysel a naozaj dosiahneme očakávané výsledky.

INTEGRITA – Ako konáme
Vzájomne sa rešpektujeme a budujeme vzťahy založené na úprimnosti a dôvere, pri dodržovaní najvyšších etických štandardov vo všetkých našich činnostiach.