Zavrieť

Bezplatný pred-audit

Nezáväzne zhodnotíme Váš nárok na superodpočet na VaV.

Umela inteligencia Inovacie WEB

Máte nárok na úsporu na daniach? Poďme to spolu zistiť!

  1. Zhodnotíme, či Vaše projekty spĺňajú definíciu výskumu a vývoja.
  2. Posúdime, či spĺňate aj ďalšie podmienky na bezpečné uplatnenie daňového odpočtu na VaV.
  3. Vypočítame potenciálnu výšku odpočtu a možnú ročnú úsporu.

👉 Chcem bezplatné posúdenie nároku na superodpočet!

Ako pred-audit prebieha?

  1. Spoločne zrealizujeme úvodný telefonát, v ktorom Vám vysvetlíme ďalší postup a dohodneme si osobné stretnutie.
  2. Ešte pred samotným osobným stretnutím Vám náš inovačný špecialista zašle zoznam dokumentov a informácií, ktoré je vhodné si na stretnutie pripraviť.
  3. Na Vašu žiadosť môžeme uzatvoriť dohodu o mlčanlivosti.
  4. Na osobnom stretnutí náš inovačný konzultant spolu s projektovým manažérom analyzuje Vaše projekty výskumu a vývoja z technického hľadiska.
  5. Po osobnom stretnutí náš inovačný konzultant požiada Vášho účtovníka o zaslanie finančných dokumentov k vybraným projektom.
  6. Výstupom pred-auditu je predbežné posúdenie možnosti využitia odpočtu na VaV a vyčíslenie potenciálnych úspor.
  7. Celý tento proces je bezplatný a bez záväzku pokračovať v spolupráci s nami.

Účelom predbežného auditu (pred-auditu) je určiť, či má pre Vašu spoločnosť zmysel podrobnejšie sa zaoberať odpočtom dane za výskum a vývoj a či existujú predpoklady, že môžete splniť zákonné podmienky na odpočet dane. Výsledok pred-auditu nie je komplexným ani záväzným posúdením oprávnenosti na daňový odpočet na výskum a vývoj.

Mám otázku a chcem vedieť viac!