Zavrieť

Oplatí sa štátu investovať do inovácií prostredníctvom superodpočtu?

Ušetrite s nami na daniach vďaka superodpočtu na výskum a vývoj > Aktuality > Aktuality > Oplatí sa štátu investovať do inovácií prostredníctvom superodpočtu?

Superodpočet na Slovensku patrí medzi najdôležitejšie nástroje na podporu podnikových investícií do výskumu a vývoja (VaV). Tento nástroj umožňuje firmám odpočítať si výdavky na VaV od základu dane, čím sa znižuje ich daňová povinnosť a stimuluje sa investovanie do inovácií. Hlavnými výhodami superodpočtu sú jeho administratívna jednoduchosť a vysoká návratnosť investícií.

Význam a efektivita superodpočtu

Na Slovensku jedno euro daňovej úľavy prináša priemerné dodatočné investície vo výške 1,5 eura. Tento efekt je výraznejší pri stredných a veľkých firmách, kde sa návratnosť pohybuje medzi 1,5 až 1,8 eura. Superodpočet aktuálne využíva približne 500 firiem, ktoré čerpajú daňové zvýhodnenie v objeme 44 mil. eur ročne. Od roku 2015, keď bol zavedený, firmy investovali do VaV približne 2,3 miliardy eur, z čoho 304,3 milióna eur predstavujú dodatočné investície. Najefektívnejšie sú investície do VaV v stredných a veľkých firmách, kde jedno euro daňovej úľavy prináša dodatočné investície vo výške 1,5 až 1,8 eura.

Porovnanie s medzinárodným prostredím

V roku 2022 využívalo daňové stimuly na podporu VaV až 33 z 38 krajín OECD. Efektivita opatrenia sa však líši podľa krajiny – napríklad v Belgicku jedno euro daňovej úľavy prináša 3,5 eura dodatočných investícií, zatiaľ čo vo Francúzsku iba 0,35 eura. Slovensko je so svojou návratnosťou mierne nad priemerom vybraných krajín OECD (1,4 eura). Tento pozitívny výsledok naznačuje, že slovenský model superodpočtu je relatívne efektívny v porovnaní s ostatnými krajinami.

Dopady a odporúčania

Superodpočet má najväčší vplyv na veľké a stredné firmy vykonávajúce aplikovaný výskum. Malé firmy dosahujú nižšiu návratnosť (0,2 eura za 1 euro úľavy), čo je pripisované nedostatočnému dizajnu superodpočtu, ktorý zvýhodňuje etablované a ziskové firmy. Aby sa zvýšila inovačná výkonnosť malých firiem, odporúča sa upraviť superodpočet tak, aby bol dostupný aj pre firmy v strate s maximálnym limitom 20 až 50 tisíc eur na firmu a odstrániť obmedzenia na dodávky služieb od externých dodávateľov. Tento krok by mohol výrazne zvýšiť počet malých inovatívnych firiem a posilniť ich schopnosť investovať do VaV.

Superodpočet aktuálne využíva približne 500 firiem, ktoré čerpajú daňové zvýhodnenie v objeme 44 mil. eur ročne.

 

Ekonomický a sociálny prínos

Schopnosť ekonomiky inovovať je kľúčovým zdrojom dlhodobého ekonomického rastu a kvality života obyvateľov. Znalostná ekonomika, na ktorú Slovensko ašpiruje, je založená na ekonomickej aktivite v odvetviach s vysokou pridanou hodnotou. Investície do produktových a procesných inovácií sú hlavnými zdrojmi konkurencieschopnosti firiem v dlhodobom horizonte. Preto je nevyhnutné, aby Slovensko podporovalo výskum a vývoj nielen v etablovaných veľkých firmách, ale aj v malých inovatívnych spoločnostiach, ktoré môžu priniesť nové a originálne riešenia.

Medzinárodné skúsenosti a návrhy na zlepšenie

Medzinárodná prax ukazuje rôzne možnosti dizajnu daňových nástrojov stimulujúcich investície do VaV. Vhodnými príkladmi sú daňové úľavy, ktoré zohľadňujú aj mzdy zamestnancov pracujúcich na výskume, alebo schémy zrýchleného odpisovania investícií. Zavedenie podobných opatrení na Slovensku by mohlo zvýšiť motiváciu firiem investovať do VaV a tým prispieť k celkovému ekonomickému rastu. Okrem toho je potrebné pravidelne vyhodnocovať efektivitu superodpočtu a prispôsobovať ho aktuálnym potrebám trhu.

Čo z toho vyplýva?

Superodpočet je efektívnym nástrojom na podporu VaV na Slovensku, no jeho dizajn vyžaduje úpravy, aby bol dostupnejší aj pre malé firmy. Stabilné a predvídateľné prostredie pre dlhodobé plánovanie investícií je kľúčové pre udržanie a zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských firiem na medzinárodnej úrovni. Ak sa Slovensko chce stať ekonomicky silným a inovatívnym štátom, je nevyhnutné, aby všetky podniky, bez ohľadu na ich veľkosť, mali rovnaké príležitosti na čerpanie podpory pre svoje výskumno-vývojové aktivity.

Zdroj: OECD, Eurostat, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Ayming, publikácia Ako (ne)zdaňovať pokrok?

Chcete aj vo Vašej firme uplatniť superodpočet na výskum a vývoj?
Zobraziť komentáre

Nekomentované

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *