Zavrieť

Dokumenty na stiahnutie

Dôležitá dokumentácia na jednom mieste.

header_droit_1000x470_fiscale

Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.

 • § 30c, týkajúci sa uplatnenia odpočtu výdavkov na výskum a vývoj. (Aktuálne znenie od 1.1.2021)

Metodický pokyn k odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa §30 c zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

 • Najaktuálnejší metodický pokyn k superodpočtu vydaný Finančným riaditeľstvom SR. (Znenie k 01/2021)
  Zdroj: Finančná správa Slovenskej republiky.

Frascati manuál

 • Navrhnutý štandardný postup na realizáciu prieskumov výskumu a experimentálneho vývoja.
  Zdroj: Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014

 • Definícia v oblasti podpory výskumu, vývoja a inovácií.
  Zdroj: Agentúra na podporu výskumu a vývoja.

Zoznam daňových subjektov, ktorí si uplatnili odpočet výdavkov na výskum a vývoj

 • Zoznam daňových subjektov, ktorí si uplatnili odpočet výdavkov na VaV za zdaňovacie obdobie 2018. (Znenie k 12/2019)
  Zdroj: Finančná správa Slovenskej republiky.

Zoznam organizácií VaV

 • Zoznam organizácií, ktorým boli v zmysle § 26a zák. č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja v znení neskorších predpisov vydané osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. (Znenie k 02/2020)
  Zdroj: Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie.

Projekt výskumu a vývoja

 • Projekt výskumu a vývoja podľa § 30c zákona č. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov.