Zavrieť

Výskum a vývoj = pilier zdravia pre budúcnosť

Experti na superodpočet na výskum a vývoj > Aktuality > Aktuality > Výskum a vývoj = pilier zdravia pre budúcnosť
Aktuality
8 apríla, 2024

Svetový deň zdravia

Dňa 7. apríla oslavujeme Svetový deň zdravia pod záštitou World Health Organization (WHO), ktorý si kladie za cieľ pripomenúť dôležitosť zdravia a podporovať zdravotné iniciatívy po celom svete. Pri tejto príležitosti je dôležité zamyslieť sa nad kľúčovou úlohou, ktorú zohráva VaV pri posilňovaní zdravotného stavu celého ľudstva. Výskum a vývoj vo farmaceutickom priemysle predstavuje pilier zdravia pre budúcnosť.

Výskum a vývoj vo farmaceutickom priemysle

Farmaceutický priemysel je jedným z najdôležitejších odvetví zdravotnej starostlivosti, ktoré sa zaoberá vývojom a výrobou liekov, vakcín, a ďalších terapeutických nástrojov s cieľom liečiť, predchádzať a zmierniť choroby. Inovácie v oblasti liečiv poskytujú nielen možnosti liečby súčasných ochorení, ale aj vytvárajú nové príležitosti na riešenie zdravotných výziev budúcnosti.

V procese výskumu a vývoja sa získavajú nové poznatky o ochoreniach, objavujú sa nové liečivé látky a vylepšujú sa terapeutické postupy. VaV je jadro inovácií, ktoré vedú k vytváraniu účinnejších a bezpečnejších liekov, ako aj k zlepšovaniu existujúcich terapií.

VaV superodpočet farmaceutický priemysel

Superodpočet na výskum a vývoj

Ayming sa v praxi často stretáva s farmaceutickými spoločnosťami a rôznymi výskumno-vývojovými projektmi. Čoraz viac spoločností podnikajúcich v tomto segmente má záujem šetriť svoje financie, a teda uplatniť superodpočet na výskum a vývoj. Medzi najčastejší typ projektov patria:

  • Vývoj nových inovatívnych zložení liečiv
  • Vývoj liečiv na prírodnej báze – identifikácia, extrakcia biologicky aktívnych látok z rastlín a výskum ich pôsobenia na organizmus
  • Nové diagnostické kity, metódy na rôzne civilizačné choroby (nádorové ochorenia, diabetes, kardiovaskulárne choroby), ktoré dokážu včas, rýchlo a efektívne odhaliť chorobu
  • Cielená liečba chorôb bez poškodenia okolitých buniek a tkanív
  • Génová terapia a vývoj biotechnológie
  • Environmentálna udržateľnosť liekov
  • Vývoj špecializovaných liečiv určených pre stárnucu populáciu
  • Vývoj liekov na chronické ochorenia a vývoj generických liečiv

Odpočet výdavkov na výskum a vývoj – superodpočet je najefektívnejší nástroj financovania inovácií. Ide o nepriamu podporu výskumu a vývoja, ktorá je firme poskytovaná prostredníctvom daňovej úľavy z výdavkov vynaložených na vývojové a výskumné aktivity.

Chcete zistiť viac? Obráťte sa na nás! Naše služby:

Superodpočet na výskum a vývoj
Revízia odpočtu na výskum a vývoj
Dotácie EÚ pre firmy
Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať VaV
Patent box
Inovačný manažment
Audit pripravenosti na kontrolu odpočtu na VaV

Inšpiratívne príbehy inovatívnych firiem – stiahnite si bezplatnú brožúru plnú inšpirácie.
Ste na sociálnej sieti LinkedIn? My tiež! Sledujte aktuálne informácie na  LinkedIn ikona Ayming.

Zobraziť komentáre

Nekomentované

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *