Zavrieť

S Ayming uplatníte superodpočet bezpečne a efektívne!

header_droit_1000x470_piste_daudit_fiable

Unikátna metodológia Ayming

Spolupráca s Ayming pri uplatňovaní superodpočtu na VaV je postavená na týchto základných princípoch:

 • Posúdenie Vášho nároku na odpočet na VaV zadarmo a bez záväzkov
 • Spolupráca na základe success-fee (odmeny za úspech)
 • Technická expertíza
 • Silné garancie za správnosť odpočtu na VaV
 • Optimalizovaná, ale bezpečná úspora
 • Nízke administratívne zaťaženie Vašich zamestnancov

1. Kompletné spracovanie odpočtu na VaV

Špecializovaná služba pre firmy, ktoré majú záujem o spracovanie kompletnej agendy spojenej s odpočtom na VaV. Služba obsahuje:

 1. Úvodná analýza a overenie splnenia podmienok pre uplatnenie superodpočtu.
 2. Nastavenie metodiky sledovania a evidencie projektov a nákladov VaV.
 3. Overenie projektov z hľadiska naplnenia znakov výskumu a vývoja.
 4. Identifikácia uplatniteľných nákladových druhov.
 5. Výpočet celkovej výšky superodpočtu.
 6. Vypracovanie Projektu VaV.
 7. Podpora a asistencia pri prípadnej obhajobe uplatneného superodpočtu.

Konzultácia s odborníkmi Ayming je zdarma! 

2. Revízia a optimalizácia odpočtu na VaV

Špecializovaná služba pre firmy, ktoré si odpočet uplatňujú sami a majú záujem o externú kontrolu jeho správnosti a analýzu možnosti jeho optimalizácie. Služba obsahuje:

 1. Overenie naplnenia znakov výskumu a vývoja.
 2. Kontrola uplatniteľnosti nákladov na výskum a vývoj.
 3. Revízia správnosti výpočtu uplatnených nákladov a zvolených metód kalkulácie.
 4. Optimalizácia superodpočtu po projektovej stránke (identifikácia nových projektov VaV).
 5. Optimalizácia superodpočtu po nákladovej stránke (identifikácia nových nákladov VaV).
 6. Kontrola obsahovej a formálnej správnosti oddelenej evidencie nákladov.
 7. Kontrola obsahovej a formálnej správnosti Projektu výskumu a vývoja.

3. Individuálne konzultácie podľa potrieb klienta

Služba na mieru podľa potrieb klienta zvyčajne v podobe konzultácií k vybraným témam.

*Ayming na Slovensku neposkytuje služby daňového poradenstva.

Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám!