Zavrieť

Naše služby pri uplatnení superodpočtu

Expertíza pre každú situáciu.
Full service i ad hoc podpora.

header_droit_1000x470_piste_daudit_fiable

Ayming poskytuje svojim klientom komplexné poradenstvo založené na metodológii, ktorá vychádza z viac ako tridsaťročnej medzinárodnej skúsenosti skupiny aj každodennej praxe na Slovensku. Súčasťou metodológie Ayming je tiež technická expertíza. Analýza projektov je realizovaná senior konzultantmi pre inovácie, s vysokoškolským technickým vzdelaním, špecializovanými na konkrétne oblasti priemyslu alebo služieb.

Kompletné spracovanie

Komplexná služba pre firmy, ktoré majú záujem o spracovanie celej agendy s odpočtom spojenej, s minimalizáciou záťaže vlastných zamestnancov. Technický konzultant vyberie projekty VaV vhodné k odpočtu, posúdi uplatniteľnosť nákladov na VaV a preukázateľnosť oddelenej evidencie. Ďalej vypočíta výšku odpočtu na VaV. Súčasťou služby je metodické nastavenie procesnej a dokumentačnej podpory VaV projektov tak, aby ste bez problémov obstáli v priebehu prípadnej daňovej kontroly. U tej bude Ayming aktívne superodpočet na VaV obhajovať a poskytne vám silné finančné garancie.

Revízia odpočtu na VaV

Špecializovaná služba pre firmy, ktoré si odpočet uplatňujú sami alebo s inou poradenskou firmou a majú záujem o externú kontrolu jeho správnosti. Ayming skontroluje uplatniteľnosť projektov VaV, nákladov na VaV, dostupnej dokumentácie a preukázateľnosť oddelenej evidencie. Pre klienta pripraví analýzu rizík a sadu odporúčaní na ich minimalizáciu.

Audit pripravenosti na kontrolu daňového úradu

Špecializovaná služba pre firmy, ktoré si superodpočet na VaV uplatňujú sami alebo s inou poradenskou firmou a chcú overiť ich dokumentačnú pripravenosť na prípadnú kontrolu daňového úradu. Ayming analyzuje dostupnú dokumentáciu klienta k superodpočtu na VaV a identifikuje existujúce riziká.

Podpora v priebehu daňovej kontroly

Špecializovaná služba pre firmy, ktoré majú záujem o odbornú podporu v priebehu daňovej kontroly. Ayming vykoná analýzu dokumentácie klienta k superodpočtu na VaV a existujúcich rizík, na základe ktorej odporučí klientovi vhodný postup obhajoby, pripraví argumentáciu na výzvy daňového úradu, či poskytne podporu v ďalších stupňoch obhajoby.

Individuálne konzultácie podľa potrieb klienta

Služba na mieru podľa potrieb klienta zvyčajne v podobe konzultácií k vybraným témam.

Ayming na Slovensku neposkytuje služby daňového poradenstva.