Zavrieť

Financovanie inovácií

Vytvárajťe hodnotu. Rýchlejšie. Udržateľne.

inovace_vytvarejte_hodnotu_ayming

Firemné inovácie sú rýchlym a dlhodobým nástrojom pre vytváranie hodnoty. A vytvárať hodnotu znamená byť konkurencieschopný.

Financovať inovácie znamená vyhľadávať a využívať vhodné a dostupné zdroje. A správne ich využiť. Ayming sa na Slovensku špecializuje na financovanie firemných inovácií prostredníctvom superodpočtu na výskum a vývoj. Systematické využívanie tohoto nástroja financovania inovácií je kľúčové pre realizovanie každej inovačnej stratégie.

Superodpočet rastie a čoraz viac firiem si uvedomuje jeho dôležitosť v rámci financovania inovácií. V prvom kvartáli roku 2022 sme zaznameli až 85 % nárast záujmu o odpočet výdavkov na výskum a vývoj.

Aké sú hlavné nástroje pre financovanie inovácií? Naši experti vyriešia za Vás:

 • Superodpočet na výskum a vývoj
  Každá spoločnosť na Slovensku, spĺňajúca zákonné kritériá, si v zdaňovacom období 2022 môže prostredníctvom tohto nástroja druhýkrát odpočítať od základu dane  100 % nákladov vynaložených na realizáciu inovatívnych projektov.
 • Revízia odpočtu na výskum a vývoj
  Ayming skontroluje uplatniteľnosť projektov VaV, uplatniteľnosť nákladov na VaV, splnenie legislatívnych podmienok a dostupnú dokumentáciu s ohľadom na legislatívou vyžadované podklady k uplatneniu superodpočtu. Pre klienta pripravíme analýzu rizík a sadu odporúčaní na ich minimalizáciu.
 • Príprava žiadosti za účelom získania osvedčenia o spôsobilosti vykonávať VaV
  Ak máte záujem o čerpanie finančných prostriedkov z EÚ, no Vaša spoločnosť zatiaľ nedisponuje platným osvedčením o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, neváhajte sa obrátiť na odborníkov na financovanie inovácií z radov Ayming.
 • Patent box
  Od roku 2018 majú právnické osoby na Slovensku možnosť využiť osobitný daňový režim, tzv. „patent box“, ktorý spočíva v daňovom oslobodení príjmov nadobudnutých v nadväznosti na výskum a vývoj.
 • Inovačný manažment
  Služba Inovačný manažment od Ayming je navrhnutá tak, aby podporovala rozhodovanie, zlepšovala inovačné procesy a stratégiu, a aby zaistila, že Vaše podnikanie bude v dnešnom dynamickom prostredí dlhodobo konkurencieschopné.
 • Dotácie EÚ
  Dotačné programy EÚ spoločne s ďalšími národnými či medzinárodnými dotačnými programami stále predstavujú najväčší a najviac využívaný zdroj financovania firemných projektov. Odborníci z Ayming Vám poskytnú prehľad aktuálnych výziev a všetko potrebné pre úspešné uplatnenie.
 • Audit pripravenosti na kontrolu odpočtu na VaV
  Výstupom auditu je komplexné posúdenie dostatočnosti a kvality dokladov, ktoré má spoločnosť k dispozícii na obhajobu odpočtu nákladov na výskum a vývoj. Podľa skúseností spoločnosti Ayming je situácia v spoločnostiach z hľadiska pripravenosti na kontrolu daňového úradu veľmi rozdielna, ale takmer vždy nájdeme nedostatky, často podstatné, ktoré audit pripravenosti na kontrolu odhalí.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam, medzinárodnému know-how, tisíckam spokojných klientov v rôznych krajinách sveta a poistnému certifikátu je Ayming tá správna voľba.

Financovanie inovácií

Najvyužívanejším nástrojom pre financovanie inovácií je superodpočet.