Zavrieť
about-hero

O Ayming

Viac než 35 rokov skúseností v oblasti financovania inovácií a business performance consulting

Dôverujte expertom

Ayming sa zameriava na oblasť financovania inovácií a business performance consulting. Naša expertíza a individuálny prístup ku špecifickým potrebám každej firmy prináša klientom reálne, vyčísliteľné a dlhodobé výsledky. Za viac než 35 rokov pôsobenia na medzinárodnom trhu sme dosiahli výnimočné výsledky. Naši spokojní klienti sú toho dôkazom.
Pre Ayming dnes pracuje 1 300 zamestnancov v 14 krajinách Európy a Severnej Ameriky. Medzinárodné zdieľanie znalostí spoločne s lokálnou expertízou robí zo zamestnancov Ayming lídrov v odboroch strojárstva, automotive, ICT, chémie, elektrotechniky a ďalších. Sú tak rovnocennými partnermi pre odborníkov našich klientov.

Výskum a vývoj a inovácie

Inovácie, výskum a vývoj sú zásadné pre udržanie konkurencieschopnosti každej firmy na globalizovanom trhu. Efektívne využitie všetkých dostupných verejných zdrojov financovania firemných inovácií, výskumu a vývoja je pre realizáciu inovačnej stratégie firmy kľúčové. Každoročne pomáhame firmám s financovaním viac než 15 000 projektov výskumu a vývoja po celom svete. V Českej republike už viac než 10 rokov úspešne podporujeme firmy v správnom využití odpočtu na podporu výskumu a vývoja a európskych dotácií.

Dane

Riadenie a optimalizácia daňového zaťaženia firmy je predpokladom udržateľného rozvoja a rastu firmy v dlhodobom merítku. Každá firma musí zabezpečiť ziskovosť svojich investícií, zamerať sa na projekty vedúce k rastu a umožniť, aby boli financované z vlastných zdrojov spoločnosti. Jednou z ciest je efektívne riadenie daňového zaťaženia firmy.

Strategické a prevádzkové náklady

Strategické a prevádzkové investície firmy, obzvlášť dnes, v ére big data a digitálnej transformácie, môžu byť významným zdrojom konkurenčnej výhody. Vďaka nášmu dlhoročnému know-how v oblasti optimalizácie strategických a prevádzkových nákladov a v oblasti optimalizácie dodávateľského reťazca, vygenerujeme pre našich klientov v priemere 50 mil. € úspor ročne.

HR poradenstvo

Hľadaním nových ciest ako zapojiť a motivovať zamestnancov, pomáhame firmám dosiahnuť ich potenciál. Riadením úsilia, znalostí, etických hodnôt, HR rizík a rozhodovania, sa z každého zamestnanca firmy stáva zdroj inovácií a rastu. Vyškolili sme viac ako 50 000 ľudí a našim klientom prinášame úspory v HR oblasti okolo 300 mil. € ročne.

Further Together

Bankový účet
Tatra Banka
IBAN: SK1911000000002949031216

Hervé-Amar-Chairman-Ayming

Ako dosiahnuť viac

Snaha o výkonnosť sa príliš často redukuje na snahu o efektivitu nákladov a kvantitatívny rozvoj. Otázka, ktorú by sme si mali klásť, neznie „Ako robiť viac?“, ale „Ako robiť lepšie?“

Hervé Amar, generálny riaditel Ayming