Zavrieť

Dotácie z fondov EÚ pre firmy

Najvýznamnejší verejný zdroj financovania firemných investičných projektov.

achats-indirects-immobilier-1000x470

Poradíme Vám vo výbere vhodného dotačného programu a výzvy

Fondy Európskej únie predstavujú hlavný nástroj realizácie európskej politiky súdržnosti. Prostredníctvom nich sa investujú finančné prostriedky určené na zníženie ekonomických a sociálnych rozdielov medzi členskými štátmi a ich regiónmi. Prostriedky z týchto fondov majú záujemcovia možnosť čerpať cez jednotlivé operačné programy.

Programové obdobie 2021-2027 ponúka široké spektrum dotačných programov, najvýznamnejšie sú Program Slovensko a Plán obnovy a odolnosti.

Získajte prehľad o plánovaných dotačných výzvach a získajte vhodné financovanie včas!

Dotační špecialisti Ayming pre Vás zaistia kontinuálny monitoring dotačných výziev, kompletnú administratívu spojenú s podaním žiadosti o dotáciu, administráciu projektu a tiež realizáciu výberových konaní.

Dlhodobo dosahujeme až 90% úspešnosť dotačných žiadostí.

Naše služby v oblasti dotácií pre firmy

Ayming poskytuje komplexné služby v oblasti dotačného poradenstva. Vysoká úspešnosť v získavaní dotácií pre firmy je kľúčová, kladieme ale dôraz aj na minimalizáciu záťaže klienta pri príprave žiadosti.

1. Dotačný monitoring

 • Identifikácia vhodného dotačného programu a výzvy.
 • Predbežné vyhodnotenie spôsobilosti projektu na získanie dotácie.
 • Návrh optimalizácie projektu pre zvýšenie pravdepodobnosti získania dotácie.

2. Spracovanie žiadosti o dotáciu

 • Kompletné spracovanie žiadosti o dotáciu.
 • Priebežné konzultácie s poskytovateľom dotácie a ďalšími orgánmi.
 • Spracovanie štúdie uskutočniteľnosti alebo podnikateľského zámeru.
 • Kompletácia povinných príloh žiadosti o dotáciu.
 • Odporúčanie k nepovinným prílohám žiadosti o dotáciu.

3. Administrácia projektu

 • Riadenie projektu za účelom splnenia všetkých podmienok čerpania dotácie.
 • Spracovanie dotačnej dokumentácie (monitorovacie a záverečné správy, žiadosti o platbu, zmeny v projekte).
 • Podpora pri výbere dodávateľa projektu podľa pravidiel dotačného programu.
 • Priebežné konzultácie podľa aktuálnych potrieb a zmien projektu.

4. Výberové konania

 • Asistencia pri spracovaní súťažných podkladov.
 • Asistencia pri kontrole podaných ponúk.
 • Asistencia pri rokovaniach hodnotiacej komisie.
 • Spracovanie protokolov a správ z výberového konania.

Máte záujem o viac informácií? Máte konkrétny dotaz? Napíšte nám!