Zavrieť

Posúdime Váš nárok na superodpočet zadarmo a bez záväzkov!

Ayming_slovensko_superodpocet_vyzkum_vyvoj_1000x470

Získajte finančné prostriedky na Vaše projekty!

 • Zamestnávate kvalifikovaných technických špecialistov?
 • Realizujte projekty zamerané na výrobu nových alebo podstatne zlepšených výrobkov, zariadení, materiálov, technológií či služieb?
 • Venujete sa vývoju softvéru, IT systémov či vývoju IT aplikácií?
 • Implementujete nové či zlepšené technológie?
 • Vyrábate a testujete prototypy?
 • Realizujete skúšobné prevádzky či poloprevádzkové skúšky?
 • Optimalizujete výrobné procesy?
 • Realizujete konštrukčné či projekčné činnosti?

Posúdime Váš nárok na superodpočet zdarma!

To všetko sú príklady činností a projektov na ktoré je možné využiť superodpočet na výskum a vývoj!

 • Superodpočet predstavuje každoročnú úsporu 210 000 € z každého milióna € výdavkov na vývojové projekty.
 • Superodpočet na VaV je využiteľný pre všetky odvetvia a všetky typy projektov.
 • Superodpočet na VaV môžu využiť všetky firmy, bez ohľadu na veľkosť či sídlo.
 • Superodpočet na VaV je možné uplatniť na široké spektrum nákladov, bez maximálnej hornej hranice.

S čím Vám pomôže Ayming?

 • Správne identifikuje všetky projekty a činnosti, ktoré spĺňajú definíciu výskumu a vývoja.
 • Nastaví interne celý proces bezpečného a optimalizovaného využívania superodpočtu na VaV.
 • Identifikuje Vaše projekty VaV včas a zaistí tak maximálnu úsporu.
 • Pripraví všetky podklady k superodpočtu na VaV a zníži tak administratívnu vyťaženosť Vášho tímu.
 • Nastaví metodiku výpočtu jednotlivých nákladov na VaV a ich priebežnú evidenciu.
 • Posúdi či uplatňujete superodpočet na VaV podľa aktuálnych požiadaviek finančnej správy.
 • Posúdi či projekty, ktoré už uplatňujete v rámci superodpočtu na VaV, spĺňajú definíciu VaV.
 • Identifikuje možnosti bezpečného navýšenia superodpočtu na VaV.

Máte dotaz? Napíšte nám!