Zavrieť

Slovensko zaostáva v investíciách do výskumu a vývoja

Ušetrite s nami na daniach vďaka superodpočtu na výskum a vývoj > Aktuality > Aktuality > Slovensko zaostáva v investíciách do výskumu a vývoja
Slovensko zaostáva v investíciách do výskumu a vývoja

Údaje zverejnené Eurostatom za rok 2022, upozornili na nelichotivú realitu ohľadom investícií do výskumu, vývoja a inovácií na Slovensku. Podľa dostupných štatistík Slovensko investuje do týchto oblastí menej ako 1 % svojho hrubého domáceho produktu (HDP), čo je výrazne pod priemerom Európskej únie, ktorý dosahuje 2,3 %.

Slovensko na chvoste EÚ

Slovensko sa výškou investícií nachádza na spodných priečkach rebríčka krajín Európskej únie, čo vyvoláva otázky o budúcom ekonomickom raste a konkurencieschopnosti krajiny. Pre porovnanie, iné členské štáty EÚ ako Švédsko, Rakúsko či Nemecko investujú do výskumu a vývoja viac ako 3 % svojho HDP, čo im umožňuje udržiavať si technologický náskok a zvyšovať produktivitu.

Z krajín V4 (Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko) investuje do inovácií Slovensko, s 0,98 % HDP, najnižšiu hodnota v pomere k HDP. Česká republika investuje 1,96 %, Poľsko 1,46 % a Maďarsko 1,39 %, pričom priemer EÚ je 2,27 %. Tento prehľad poukazuje na významné rozdiely v investíciách do výskumu a vývoja medzi týmito krajinami.

Výška investície do VaV v pomere k HDP v roku 2022 - Ayming Slovensko

(Zdroj dát: EUROSTAT)

Dôsledky nedostatočných investícií

Nízka úroveň investícií do výskumu a vývoja (VaV) môže mať pre Slovensko viacero negatívnych dôsledkov. Nedostatok inovácií môže viesť k slabšiemu ekonomickému rastu, nižšej konkurencieschopnosti na globálnom trhu a menším príležitostiam pre mladých odborníkov v oblasti vedy a techniky. Dôsledkom je aj odliv talentov do zahraničia, kde nájdu lepšie podmienky pre prácu v oblasti výskumu a vývoja.

Superodpočet, ako nástroj na podporu inovačného ekosystému

Investície do VaV sú kľúčové pre dlhodobý ekonomický rast a Superodpočet podporuje kontinuálne investície do inovácií, čo prispieva k udržateľnému rozvoju a hospodárskej stabilite krajiny. Podľa dát OECD, spracovaných aj v štúdii od VAIA, na Slovensku jedno euro daňovej úľavy prináša priemerné dodatočné investície vo výške 1,5 eura, takže štátu sa z dlhodobého hľadiska táto “investícia” oplatí.

Na Slovensku jedno euro daňovej úľavy prináša priemerné dodatočné investície vo výške 1,5 eura, takže štátu sa z dlhodobého hľadiska táto “investícia” oplatí.

Potreba zmeny

Pre dosiahnutie výraznejšieho pokroku je nevyhnutné, aby Slovensko zvýšilo svoje investície do výskumu, vývoja a inovácií. Okrem priameho financovania by mala vláda podporiť spoluprácu medzi akademickými inštitúciami a súkromným sektorom, zjednodušiť prístup k európskym fondom a vytvoriť stimulujúce prostredie pre startupy a inovatívne podniky.

Čo z toho vyplýva?

Slovensko má veľký potenciál v oblasti výskumu a vývoja, ktorý však zostáva nevyužitý kvôli nízkym investíciám. Zvýšenie financovania a podpory v týchto oblastiach je kľúčové pre budúci rast a prosperitu krajiny. Je čas, aby Slovensko začalo výraznejšie investovať do svojej budúcnosti a pripojilo sa k inovatívnym lídrom Európskej únie.

Zdroj: OECD, Eurostat, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Ayming

Chcete aj vo Vašej spoločnosti uplatniť superodpočet na výskum a vývoj?
Zobraziť komentáre

Nekomentované

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *