Superodpočet na výskum a vývoj 02 May 2018

Informácia o odbornej konferencii ZSPS - Fórum slovenského stavebníctva

Dňa 11. apríla 2018 sa v hoteli Sorea Regia v Bratislave konala Odborná konferencia ZSPS - Fórum slovenského stavebníctva.

Organizátorom a odborným garantom bol Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, spoluorganizátormi bola Slovenská komora stavebných inžinierov a Ministerstvo dopravy a výstavby SROV.

Odborným programom konferencie bolo zavádzanie digitálnych technológií v stavebníctve (BIM), inovácie v stavebníctve a investičné trendy.

V rámci druhého bloku „Inovácie v stavebníctve a aktuálne trendy“ predstavila naša kolegyňa Ingrid Fischerová účastníkom konferencie superodpočet na výskum a vývoj ako strategický nástroj financovania inovácií. 

Viac informacií nájdete na zsps.sk