Zavrieť

Publikácia Next Generation EU

Získajte prehľad o aktuálnych dotačných možnostiach v krajinách EÚ

download
Cover image - Publikácia Next Generation EU

Kríza Covid-19 zásadne ovplyvnila európsku ekonomiku, biznis i ľudí.

Európska únia na bezprecedentnú pandémiu zareagovala prípravou iniciatívy Next Generation EU, ktorou chce ekonomiku znovu oživiť a vybudovať Európu budúcnosti. Iniciatíva Next Generation EU poskytuje unikátnu príležitosť k tomu, aby sa ekologické, digitálne a sociálne témy stali našimi prioritami.

Cieľom našej spoločnej publikácie z dielne Ayming je poukázať na našu schopnosť poskytnúť medzinárodnú sieť expertov na dotačné programy, ktorí sú schopní spoločnostiam pomôcť pri vytváraní a riadení ich projektov na ozdravenie.

Táto prehľadná brožúra mapuje aktuálne dotačné možnosti v rôznych krajinách EÚ, a konkrétne na Slovensku poukazuje na možnosti implementácie reforiem a investícií v rámci Plánu obnovy.

Publikácia v anglickom jazyku má ambície zaujať nielen spoločnosti s medzinárodnou pôsobnosťou, ale aj podporiť investície a reformy, ktoré Slovensku umožnia dobiehať životnú úroveň priemeru EÚ.