Zavrieť

The Food Revolution

Apetít po inováciách.
Hlad po zmene.

download
Cover image - The Food Revolution

Prebieha potravinová revolúcia. Ovplyvňuje nárast elektronického obchodu, donášok domov, krabičkového stravovania a zavádzanie nových chutí, formátov a módnych trendov v rýchlo sa meniacom svete balených potravín.

Hoci tieto trendy môžu byť vnímané ako rušivé, revolúcia je omnoho zásadnejšia a ďalekosiahlejšia. Je poháňaná výraznými zmenami v technológiách, prírodnom svete a potrebami ľudí a ich populácie.

Vo vyspelých krajinách a medzi rastúcimi strednými triedami rozvojového sveta poháňa spotrebiteľská sila dopyt po zdravšej strave, vrátane alternatív k mäsovým a mliečnym výrobkom. Rozkvet inovácií v potravinárskych technológiách a agrotechnológiách umožňuje a zároveň reaguje na tento posun, pričom rastie trh s rastlinnými alternatívami, neresením vzniká nová kategória proteínov pestovaných v laboratóriách a pestujú sa udržateľnejšie spôsoby výroby potravín.

Zároveň pôsobia dve ďalšie mocné a vzájomne prepojené sily. Klimatická núdza a rast populácie už teraz  testujú globálny potravinový systém až po bod zlomu. Moderné poľnohospodárstvo a potravinové reťazce zintenzívňujú globálne otepľovanie a vyčerpávajú prírodný kapitál. Zvýšenie súčasných výrobných metód na nakŕmenie celosvetovej populácie s takmer 10 miliardami ľudí do roku 2050, by si vyžadovalo zdroje troch planét Zeme.

 

V tejto publikácii v angličtine z radu Ayming Business Insight sa dozviete:

  • O vzostupe organických a rastlinných potravín
  • O rozsiahlom priemysle Food & Beverage
  • O mäse pestovanom v laboratóriách
  • O hmyzích farmách
  • A oveľa viac.