Zavrieť

5 miliónov EUR na fotovoltické systémy. Najnovšia výzva!

Ušetrite s nami na daniach vďaka superodpočtu na výskum a vývoj > Aktuality > Aktuality > 5 miliónov EUR na fotovoltické systémy. Najnovšia výzva!
Aktuality
08/08/2023

Najnovšia výzva na inštaláciu fotovoltických systémov

Vďaka uvoľneným finančným prostriedkom z končiaceho Operačného programu Kvalita životného prostredia majú spoločnosti možnosť znižovať svoje náklady na elektrinu.
Najnovšia výzva je zameraná na veľký trend, inštaláciu fotovoltických systémov, čo pre podniky prináša nasledujúce výhody:

 • Zníženie nákladov na elektrickú energiu
 • Dostupnosť
 • Čistá energia z obnoviteľných zdrojov
 • Nenáročná údržba a nízke prevádzkové náklady
 • Dlhá životnosť

Nezmeškajte termín!

Výzva bude zverejnená 11. 8. 2023
Žiadosti je možné podať najneskôr 11. 9. 2023

Fotovoltika výzva Ayming

5 miliónov EUR

„O zámere vyhlásiť výzvu s týmto zameraním s alokáciou 3 milióny € sme informovali pred mesiacom. Momentálne máme k dispozícii už 5 miliónov eur. V prípade, že sa uvoľnia ďalšie finančné prostriedky z nerealizovaných projektov, sme pripravení vyčlenenú sumu navýšiť. Samozrejme, evidujeme vysoký záujem o pomoc v tejto oblasti, avšak rozhodujúca je pripravenosť podnikov, pretože  inštalácie zariadení je nutné ukončiť najneskôr v decembri 2023,“
– generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.

„V predchádzajúcej výzve, ktorú sme uzatvorili v máji 2023, zaslalo žiadosti o príspevky na inštaláciu fotovoltických systémov 360 podnikov. Momentálne je schválených 247 projektov s požadovanou sumou viac ako 15 miliónov eur a pri 42 žiadostiach prebieha kontrola a hodnotenie. Väčšine podnikov, ktoré v tejto výzve neuspeli, chýbali práve súhlasy s realizáciou projektov, ktorých získanie je časovo náročné. Vďaka pripravovanej výzve, budú mať podniky príležitosť predložiť žiadosti znova.“

Dôležité informácie k výzve

 • S limitovaným termínom realizácie projektov súvisí aj podmienka mať ku dňu predloženia žiadosti ukončené obstarávanie a platné povolenia na realizáciu projektu, vrátane súhlasu s pripojením zariadenia do elektrizačnej sústavy, ak je potrebný.
 • Nevyhnutné zmeny súvisia s limitovaným termínom na realizáciu.
 • Oprávnené budú len výdavky, ktoré vzniknú a budú uhradené prijímateľom do 31. decembra 2023.
 • Pre splnenie cieľov projektu je nevyhnutné sfunkčnenie, respektíve uvedenie predmetu projektu do trvalej prevádzky najneskôr do 31. júla 2024.
 • Minimálna výška príspevku na jeden projekt bude oproti minulosti navýšená na 30 000 eur, maximálna výška na jeden podnik a jeden investičný projekt zostáva – nesmie presiahnuť 500 000 EUR.
 • Rovnako ako v minulosti aj teraz budú podporené iba projekty s miestom inštalácie mimo Bratislavského samosprávneho kraja.
 • O nenávratný finančný príspevok môžu požiadať fyzické alebo právnické osoby s oprávnením na podnikanie zapísané v obchodnom alebo živnostenskom registri nepretržite najmenej 36 kalendárnych mesiacov ku dňu predloženia žiadosti.

Nechajte to na odborníkov! Vyriešime za Vás:

Superodpočet na výskum a vývoj
Revízia odpočtu na výskum a vývoj
Dotácie EÚ pre firmy
Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať VaV
Patent box
Inovačný manažment
Audit pripravenosti na kontrolu odpočtu na VaV

Ak máte záujem o bližšie informácie, neváhajte a kontaktujte nás.

Inšpiratívne príbehy inovatívnych firiem – stiahnite si bezplatnú brožúru plnú inšpirácie.
Ste na sociálnej sieti LinkedIn? My tiež! Sledujte aktuálne informácie na  LinkedIn ikona Ayming.

Zobraziť komentáre

Nekomentované

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *