Zavrieť

Získajte najnovšie Inovačné poukážky!

Experti na superodpočet na výskum a vývoj > Aktuality > Aktuality > Získajte najnovšie Inovačné poukážky!
Aktuality
25/11/2022

Čo je zámerom inovačných poukážok

 • Prostredníctvom inovačných poukážok bude podniku poskytnutá priama finančná pomoc, potrebná na prístup k profesionálnym zručnostiam, službám alebo znalostiam, ktoré umožnia presadiť nápad alebo produkt, či už na domácom trhu alebo na trhu mimo Slovenska.
 • Pomoc pri vývoji nových alebo vylepšení existujúcich produktov.
 • Aplikovanie znalostí a technológií do praxe a poskytnutie pomoci pre zlepšenie prenosu výstupov poskytovaného poradenstva zo strany riešiteľa.

Projekty z akých oblastí riešia najnovšie Inovačné poukážky 3.0?

 1. Zvýšenie energetickej efektívnosti v hospodárstve a Inteligentné energetické systémy.
 2. Spracovanie surovín a polotovarov do výrobkov s vyššou pridanou hodnotou a Progresívne technológie a materiály.

 

Pomoc pre podniky

 • Hodnota inovačnej poukážky je od 2 000 EUR do 15 000 EUR, s intenzitou pomoci maximálne do 85 % z celkových oprávnených výdavkov.
 • Na inovačné poukážky je vyčlenených 1 070 000 EUR pre oprávnených žiadateľov mimo Bratislavského kraja a 180 000 EUR určených pre oprávnených žiadateľov z Bratislavského kraja.
 • Preplatenie inovačnej poukážky prebieha formou predfinancovania.
 • Žiadateľovi môže byť poskytnutá inovačná poukážka v rámci tejto výzvy maximálne jedenkrát.

Výzva je vyhlásená od 28. 11. 2022.
Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola je 15. 1. 2023 alebo po predpokladanom vyčerpaní indikatívnej výšky finančných prostriedkov.

Oprávnení žiadatelia

 1. Fyzické alebo právnické osoby.
 2. So sídlom na území SR.
 3. Vykonávajú podnikateľskú činnosť viac ako 12 mesiacov.
 4. Nebola im preplatená inovačná poukážka v rámci NP ZIVSE, okrem žiadateľov, ktorým bola schválená ŽoIP v rámci akejkoľvek inej predchádzajúcej výzvy NP ZIVSE, ktorú žiadateľ vzal späť po jej schválení, alebo odstúpil od uzatvorenej zmluvy IP.


Zdroj: www.inovujme.sk

Aké sú stanovené oprávnené aktivity pre využitie Inovačnej poukážky? Chcete, aby sme Vám pomohli s jej získaním?
Neváhajte a kontaktujte nás.

Ste na sociálnej sieti LinkedIn? My tiež! Sledujte aktuálne informácie na  LinkedIn ikona Ayming.

Zobraziť komentáre

Nekomentované

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *