Zavrieť

Re-making manufacturing | Part 1

Budúcnosť výroby - maximalizácia výroby pri minimalizácii odpadu.

download
Cover image - Re-making manufacturing | Part 1

Stiahnite si túto publikáciu a získajte vstup ZDARMA na prestížny veľtrh Hannover Messe (17. – 21. apríla 2023)!

Ste pripravení prijať budúcnosť výroby a posunúť svoje podnikanie na vyššiu úroveň?

V tomto dokumente sa budeme zaoberať dôležitou úlohou konektivity, kompatibility a udržateľnosti pri formovaní budúcnosti výrobného priemyslu.

Jadrom tejto transformácie je Priemysel 4.0 – štvrtá priemyselná revolúcia. Predstavuje zmenu, ktorá plynulo spája digitálny a fyzický svet tovární. Pri napredovaní však musíme brať do úvahy aj vplyv výroby na našu planétu. Tu nastupuje Priemysel 5.0 presadzujúci hodnoty, ktorých prioritou je maximalizácia výroby pri minimalizácii odpadu, nákladov, času, zdrojov, energie, emisií uhlíka a znečistenia.

Aby sa tento ambiciózny cieľ stal skutočnosťou, musíme využiť nové technológie, legislatívu a obchodné modely, ktoré napredujú. Náš dokument Business Insight Note sa zameriava na technologické trendy, ktoré sú hnacou silou tohto posunu, vrátane IoT, digitalizácie a automatizácie.

Chceme Vám ponúknuť cenné poznatky o vývoji výrobného priemyslu a ukázať, ako Vám prijatie týchto nových technológií môže pomôcť udržať si náskok.

Pridajte sa k nám. Inteligentnejšia, prepojenejšia a udržateľnejšia budúcnosť výroby.

Vyriešime za Vás:

Superodpočet na výskum a vývoj
Revízia odpočtu na výskum a vývoj
Dotácie EÚ pre firmy
Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať VaV
Patent box
Inovačný manažment

Ak máte záujem o bližšie informácie, neváhajte a kontaktujte nás.

Inšpiratívne príbehy inovatívnych firiem – stiahnite si bezplatnú brožúru plnú inšpirácie.
Ste na sociálnej sieti LinkedIn? My tiež! Sledujte aktuálne informácie na  LinkedIn ikona Ayming.