Zavrieť

Odvetvia

Spolupracujeme so spoločnosťami zo všetkých hlavných priemyselných odvetví

odvetvi-1100x450

Prostredníctvom efektívneho nástroja na financovanie inovatívnych projektov – superodpočtu na výskum a vývoj spolupracujeme s firmami zo všetkých hlavných odborov priemyslu. Zastrešujeme rôzne odvetvia, v ktorých firmy vďaka inováciam napredujú.

Našimi klientmi sú slovenské i medzinárodné spoločnosti rôznych veľkostí.

Odvetvia a ich jednotlivé zastúpenie:

Mapa pre výskum a vývoj pre rôzne odvetvia

  • ICT
  • Automotive
  • Strojárstvo
  • Ťažký priemysel
  • Elektronika
  • Potravinárstvo
  • Energetika
  • Textilný priemysel
  • Plastikársky priemysel

Podnikáte v týchto alebo iných odboroch?

Radi s Vami budeme spolupracovať.

Poskytujeme služby pre rôzne odvetvia:

Hlavným a najefektívnejším nástrojom v rámci financovania firemného výskumu a vývoja a inovácií je superodpočet na výskum a vývoj. Dopyt po superodpočte rastie čoraz rýchlejšie, čo potvrdzujú aj štatistiky z prvého kvartálu roku 2022.

Realizujete odpočet na výskum a vývoj sami? U nás si môžete skontrolovať jeho správnosť a zaručiť úspešné schválenie projektu. Revízia odpočtu na výskum a vývoj poskytuje uplatniteľnosť projektov, nákladov, legislatívne podmienky, dostupnú dokumentáciu, analýzu rizík a kompletné odporúčania.

Dotačné programy EÚ tvoria najväčší a najviac využívaný program financovania firemných projektov výskumného a iného charakteru. Ako úspešne využiť dotácie EÚ pre firmy? Obráťte sa na náš odborný tím.

Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať VaV predstavuje nevyhnutný krok pre získavanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu formou nenávratnej podpory. Žiadosť na získanie tohto osvedčenia pripravíme za Vás.

Máte záujem o daňové oslobodenie príjmov nadobudnutých v súvislosti s výskumom a vývojom? Patent box poskytuje oslobodenie dane z príjmov až do výšky 50 %.

Inovačný manažment: lepšie inovačné procesy a lepšia stratégia = vyššia konkurencieschopnosť. Poraďte sa s odborníkmi v našom tíme v oblasti podpory inovačných procesov a systémov či integrácii inovácií v celej spoločnosti. Navrhneme vám strategické zmeny a pripravíme inovačný plán na najbližších 5 rokov.