Zavrieť
Plastikársky priemysel výskum a vývoj s Ayming

Plastikársky priemysel

Výskum a vývoj v plastikárskom priemysle

Kontinuálny pokrok a zvyšujúce sa požiadavky na zvýšenie ekologického a environmentálneho vplyvu výroby plastov sa dožaduje investícii. Výskum výroby, modifikácie, substitúcie alebo používania nového druhu plastu je často finančne náročná záležitosť.

Pôsobí Vaša spoločnosť v plastikárskom priemysle?

Transformácia a technologický pokrok sú každodennou výzvou pre spoločnosti podnikajúce v plastikárskom priemysle. Vyriešenie mnohých technických problémov je z daňového hľadiska často kvalifikované ako výskum a vývoj. Ak sa Vaša firma zaoberá niektorou z nasledujúcich oblastí a ešte si daňovú úľavu formou superodpočtu neuplatňuje, je vysoko pravdepodobné, že má na ňu zákonný nárok.

S ktorými výskumno-vývojovými aktivitami/projektami sa v praxi najčastejšie stretávame?

 • Veľký význam má v tomto prípade aj využitie nových výrobných postupov, ako sú mnohé relatívne nové aditívne formy výroby a produkcie výrobkov, otvárajúce prepojenie s inými priemyselnými odvetviami.
 • Zaujímavosťou sú aj biodegradovateľné plasty z obnoviteľných surovín, v čom Slovensko vyniká. Práve pre takéto plasty sa predpokladá bohaté využitie na mnohé špecifické účely v blízkej budúcnosti.

Naši špecialisti Vám radi pomôžu s úspešným uplatnením odpočtu na VaV

Spoločnosť Ayming Slovensko disponuje tímom profesionálov s odbornými znalosťami, ktorí vedia zhodnotiť uplatniteľnosť projektov v oblasti plastikárskeho priemyslu.

Naši technickí konzultanti majú praktické skúsenosti a znalosti z tejto oblasti. Vždy si nájdeme čas na to, aby sme skutočne pochopili, ako Vaša spoločnosť inovuje, a aby sme mohli odborne identifikovať všetky oprávnené výdavky, ktoré Vám pomôžu úspešne uplatniť daňový odpočet na výskum a vývoj.

Odvetvia a ich jednotlivé zastúpenie našimi klientmi:

Mapa pre výskum a vývoj pre rôzne odvetvia

 • ICT
 • Automotive
 • Strojárstvo
 • Ťažký priemysel
 • Elektrotechnika
 • Potravinárstvo
 • Energetika
 • Textilný priemysel
 • Plastikársky priemysel

Podnikáte v týchto alebo iných odboroch? Spolupracujte s nami a vyriešime za Vás:

Superodpočet na výskum a vývoj
Revízia odpočtu na výskum a vývoj
Dotácie EÚ pre firmy
Audit pripravenosti na kontrolu odpočtu na VaV
Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať VaV
Patent box
Inovačný manažment