Zavrieť

Aké dotačné výzvy očakávame v roku 2023?

Aktuality
30/01/2023

Dotačné výzvy v tomto roku

Dotácie, dotačné programy EÚ spoločne s ďalšími národnými či medzinárodnými dotačnými programami stále predstavujú najväčší a najviac využívaný zdroj financovania firemných projektov nielen investičného charakteru.

Aktuálne dotačné výzvy pre Vás neustále monitorujeme, aby sme Vám šetrili čas a prinášali najefektívnejšie riešenia pre financovanie Vašich firemných projektov.

Pozrite si plánované výzvy na prvý polrok 2023.

Dotačné výzvy pre rok 2023

Marec

  1. Investície do zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE – batériové systémy  – cieľom výzvy je optimalizácia spotreby priamo na strane konečných spotrebiteľov, resp. obmedzenie negatívnych dopadov variabilných zdrojov (OZE) na elektrizačnú sústavu.
  2. Investície do zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE – prečerpávacie vodné elektrárne – cieľom výzvy je optimalizácia spotreby priamo na strane konečných spotrebiteľov, resp. obmedzenie negatívnych dopadov variabilných zdrojov (OZE) na elektrizačnú sústavu.
  3. Investície do modernizácie existujúcich zdrojov elektriny z OZE („repowering“) – bioplynové stanice – cieľom je zvýšiť energetickú efektívnosť a podiel OZE na spotrebe energie.

Apríl

V apríli budú zvýšené investície do výstavby nových zdrojov elektriny z OZE – cieľom tejto výzvy je rovnako ako pri modernizácii existujúcich zdrojov elektriny z OZE – zvýšiť energetickú efektívnosť a podiel OZE na spotrebe energie.

Jún

Jún 2023 – Investície do zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE – elektrolyzéry na výrobu vodíka.

V rámci Ministerstva hospodárstva SR sú takisto plánované viaceré výzvy pre podniky, ktoré budú primárne určené pre spoluprácu s výskumnými inštitúciami a vysokými školami v oblasti výskumu a vývoja. Tieto mali byť  vyhlásené už koncom roka 2022, posunuli sa však na prvý polrok 2023.

Operačný program Slovensko 2021-2027

V rámci daného operačného programu, ktorý bol schválený koncom roku 2022, budú prvé výzvy vyhlásené v prvom štvrťroku 2023. Avšak budú určené prevažne pre miestnu samosprávu a verejnú správu. Budú smerovať najmä do týchto oblastí:

  • Rozvoj odborného vzdelávania.
  • Obnoviteľné zdroje energie – obnova a zatepľovanie budov.
  • Rekonštrukcia regionálnych ciest.
  • Modernizácia základných škôl a športoviská.

________________________________________________

Financovanie inovácií, dotačné poradenstvo pre firmy s Ayming. Všetky naše služby:

Superodpočet na výskum a vývoj
Revízia odpočtu na výskum a vývoj
Dotácie EÚ pre firmy
Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať VaV
Patent box
Inovačný manažment

Buďte informovaní o aktuálnych výzvach! Neváhajte a kontaktujte nás.

Inšpiratívne príbehy inovatívnych firiem – stiahnite si bezplatnú brožúru plnú inšpirácie.
Ste na sociálnej sieti LinkedIn? My tiež! Sledujte aktuálne informácie na  LinkedIn ikona Ayming.

Zobraziť komentáre

Nekomentované

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *