Zavrieť
Automotive výskum a vývoj s Ayming

Automotive

Výskum a vývoj v automotive

Vozidlá v súčasnosti spotrebujú menej paliva, vyprodukujú menej splodín, sú tichšie, rýchlejšie, efektívnejšie a ani nepoužívajú staré zmesi palív ako kedysi. Každý jeden kúsok z tejto skladačky si prešiel sériou zmien, niektorých k lepšiemu, niektorých k horšiemu.

Osvietenie vozovky nie je triviálne. Smerovanie svetla musí byť dobre nastavené, intenzita postačujúca, ale nie oslepujúca a výdrž musí byť tiež prítomná. Najmodernejšie svetlomety majú samozrejme množstvo inovačných funkcií, od zmeny farieb svetla cez rôzne usporiadanie diód znemožňujúce oslepenie vodiča, ktorý ide oproti Vám, až po relatívne triviálnosti ako smerovanie svetla v smere jazdy. Či ich vyvájate, zavádzate ich prevádzku, alebo inovujete jeden z komponentov, každá z týchto inovácií Vám môže vďaka superodpočtu pomôcť ušetriť.

Nech sa venujete akejkoľvek činnosti, radi si s Vami dohodneme na túto tému konzultáciu.

Pôsobí Vaša spoločnosť v automotive?

Transformácia a technologický pokrok sú každodennou výzvou pre spoločnosti podnikajúce v automotive. Vyriešenie mnohých technických problémov je z daňového hľadiska často kvalifikované ako výskum a vývoj. Ak sa Vaša firma zaoberá niektorou z nasledujúcich oblastí a ešte si daňovú úľavu formou superodpočtu neuplatňuje, je vysoko pravdepodobné, že má na ňu zákonný nárok.

S ktorými výskumno-vývojovými aktivitami/projektami sa v praxi najčastejšie stretávame?

Naši špecialisti Vám radi pomôžu s úspešným uplatnením odpočtu na VaV

Spoločnosť Ayming Slovensko disponuje tímom profesionálov s odbornými znalosťami, ktorí vedia zhodnotiť uplatniteľnosť projektov v oblasti automotive.

Naši technickí konzultanti majú praktické skúsenosti a znalosti z tejto oblasti. Vždy si nájdeme čas na to, aby sme skutočne pochopili, ako Vaša spoločnosť inovuje a aby sme mohli odborne identifikovať všetky oprávnené výdavky, ktoré Vám pomôžu úspešne uplatniť daňový odpočet na výskum a vývoj.

Odvetvia a ich jednotlivé zastúpenie našimi klientmi:

Mapa pre výskum a vývoj pre rôzne odvetvia

  • ICT
  • Automotive
  • Strojárstvo
  • Ťažký priemysel
  • Elektrotechnika
  • Potravinárstvo
  • Energetika
  • Textilný priemysel
  • Plastikársky priemysel

Podnikáte v týchto alebo iných odboroch? Spolupracujte s nami a vyriešime za Vás:

Superodpočet na výskum a vývoj
Revízia odpočtu na výskum a vývoj
Dotácie EÚ pre firmy
Audit pripravenosti na kontrolu odpočtu na VaV
Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať VaV
Patent box
Inovačný manažment