Zavrieť
Energetika Výskum a vývoj s Ayming Slovensko

Energetika

Výskum a vývoj v energetike

Vývoj v oblasti energetiky v posledných rokoch reaguje najmä na požiadavky urýchlenia a uľahčenia prechodu od fosílnych palív k technológiám čistej energie s cieľom dosiahnutia klimatickej neutrality. Všeobecným cieľom je dosiahnutie bezpečnejšieho, udržateľnejšieho a cenovo dostupnejšieho energetického systému.

Efektívne energetické spracovanie materiálov, či už primárne určených na získanie energie alebo sekundárnych produktov, má významný vplyv na klímu. Zabezpečenie efektívneho spaľovania a vzniku minimálneho množstva odpadu je predmetom mnohých výskumov.

Energetický priemysel sa samozrejme neskladá len zo spaľovania primárnych surovín, ale aj z mnohých využití alternatívnych alebo obnoviteľných surovín, po ktorých je v súčasnosti stále väčší dopyt. Práve zvýšenie efektivity, zabezpečenie stabilných dodávok energie, zníženie vstupných investícii je cieľom mnohých prevádzok. Získavanie energie je zaujímavé, ale rovnako zaujímavý môže byť aj jej transport. Či už sa jedná o rozvoj a vývoj infraštruktúry, aby sa zabezpečili minimálne straty, alebo sa jedná o vývoj nových druhov batérii s dlhšou životnosťou, kapacitou a výdržou.

Pôsobí Vaša spoločnosť v energetike?

Transformácia a technologický pokrok sú každodennou výzvou pre spoločnosti podnikajúce v energetike. Vyriešenie mnohých technických problémov je z daňového hľadiska často kvalifikované ako výskum a vývoj. Ak sa Vaša firma zaoberá niektorou z nasledujúcich oblastí a ešte si daňovú úľavu formou superodpočtu neuplatňuje, je vysoko pravdepodobné, že má na ňu zákonný nárok.

S ktorými výskumno-vývojovými aktivitami/projektami sa v praxi najčastejšie stretávame?

Ako príklady zaujímavých projektov v tejto oblasti môžeme uviesť napríklad:

 • vývoj v oblasti získavania energie z obnoviteľných zdrojov energie (turbíny, solárne panely, vodík),
 • vývoj ekologickejších variant zariadení pracujúcich s najnovšími palivami/chladivami/plynmi,
 • inovácie či vývoj v oblasti jadrovej energetiky,
 • výskum a vývoj v oblasti ukladania energie, zvyšovanie účinnosti a efektivity zariadení upravujúcich prostredie (klimatizácie, vykurovanie, vetranie atď.),
 • projekty spojené s prechodom na elektro mobilitu/vodíkové pohony.

Naši špecialisti Vám radi pomôžu s úspešným uplatnením odpočtu na VaV

Spoločnosť Ayming Slovensko disponuje tímom profesionálov s odbornými znalosťami, ktorí vedia zhodnotiť uplatniteľnosť projektov v oblasti energetiky.

Naši technickí konzultanti majú praktické skúsenosti a znalosti z tejto oblasti. Vždy si nájdeme čas na to, aby sme skutočne pochopili, ako Vaša spoločnosť inovuje, a aby sme mohli odborne identifikovať všetky oprávnené výdavky, ktoré Vám pomôžu úspešne uplatniť daňový odpočet na výskum a vývoj.

Odvetvia a ich jednotlivé zastúpenie našimi klientmi:

Mapa pre výskum a vývoj pre rôzne odvetvia

 • ICT
 • Automotive
 • Strojárstvo
 • Ťažký priemysel
 • Elektrotechnika
 • Potravinárstvo
 • Energetika
 • Textilný priemysel
 • Plastikársky priemysel

Podnikáte v týchto alebo iných odboroch? Spolupracujte s nami a vyriešime za Vás:

Superodpočet na výskum a vývoj
Revízia odpočtu na výskum a vývoj
Dotácie EÚ pre firmy
Audit pripravenosti na kontrolu odpočtu na VaV
Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať VaV
Patent box
Inovačný manažment