Zavrieť
ICT výskum a vývoj s Ayming

ICT

Výskum a vývoj v ICT, SOFTWARE PUBLISHING & TELCO

Odvetvie ICT, software publishing a telekomunikácií zahŕňa široké spektrum činností spojených s informačnými technológiami, vývojom softvéru a poskytovaním telekomunikačných služieb. V skratke, ide o oblasť, ktorá sa zaoberá spracovaním, uchovávaním, prenosom a využívaním informácií pomocou technológií a softvérových riešení. Vývoj softvéru je neoddeliteľnou súčasťou projektov v rôznych oblastiach, a preto sa stal obrovskou nehmotnou inovačnou činnosťou s vysokým obsahom VaV.

Vývoj v priestore informačných a komunikačných technológii napreduje neustále vpred. Takáto činnosť ale požaduje vysoko kvalifikovaný a kvalitný personál. Realizácia výskumu alebo vývoja internými zamestnancami je činnosť, kde je uplatnenie odpočtu na VaV priam vítaným krokom pre množstvo spoločností.

Zaujímavosti zo sveta informačných technológii k nám prenikajú prakticky neustále. Prediktívne rovnice, automatizácia činností softvérom, využívanie umelej inteligencie na zjednodušenie pracovného dňa. Aj to sú miesta, kde sa dá využiť odpočet na VaV. Či už ide o komunikáciu v rámci sietí, medzi zariadeniami, alebo pasívne vymieňanie informácii pri minimálnej spotrebe energie, nároky sú čoraz vyššie. Práve vývoj v tejto oblasti praje uplatneniu odpočtu na VaV, kde máme bohaté skúsenosti.

Pôsobí Vaša spoločnosť v ICT?

Transformácia a technologický pokrok sú každodennou výzvou pre spoločnosti podnikajúce v ICT. Vyriešenie mnohých technických problémov je z daňového hľadiska často kvalifikované ako výskum a vývoj. Ak sa Vaša firma zaoberá niektorou z nasledujúcich oblastí, a ešte si daňovú úľavu formou superodpočtu neuplatňuje, je vysoko pravdepodobné, že má na ňu zákonný nárok.

S ktorými výskumno-vývojovými aktivitami/projektami sa v praxi najčastejšie stretávame?

V tejto oblasti existuje veľa možností pre výskumné a vývojové projekty, ktoré by mohli byť identifikované v rámci odpočtu nákladov na výskum a vývoj:

 • Vývoj nových softvérových produktov: napr. operačné systémy, aplikácie pre mobilné zariadenia, softvér pre riadenie podnikových procesov (ERP), CRM systémy alebo softvér pre správu projektov. Cieľom môže byť zlepšenie funkčnosti, výkonu, používateľskej skúsenosti alebo prispôsobiteľnosti softvéru.
 • Vývoj pokročilých technológií a algoritmov v oblasti umelej inteligencie: napr. hlboké učenie, strojové učenie, prirodzené jazykové spracovanie (NLP) alebo rozpoznávanie obrazu. Cieľom môže byť zlepšenie výkonnosti a presnosti týchto technológií alebo ich aplikácia v konkrétnych doménach.
 • Vývoj bezpečnostných riešení a ochrana sietí: napr. ochrana pred kybernetickými hrozbami, detekcia útokov, správa prístupov alebo zabezpečenie dát. Cieľom môže byť vytvorenie nových technológií, nástrojov alebo protokolov pre zabezpečenie ICT infraštruktúry.
 • Vývoj nových telekomunikačných technológií a služieb: napr. 5G a budúce generácie mobilných sietí, optické siete, IoT (Internet vecí) alebo rozšírená realita (AR). Cieľom môže byť vytvorenie nových štandardov, protokolov, služieb alebo aplikácií v telekomunikačnom odvetví.
 • Vývoj cloudových a datových riešení: projekty zamerané na vývoj cloudových platform, big data riešení, analytických nástrojov alebo datových integrácií. Cieľom môže byť zlepšenie výkonu, škálovitosti a bezpečnosti cloudových a datových systémov, ako aj využitie dátových analýz na podporu rozhodovania.

Naši špecialisti Vám radi pomôžu s úspešným uplatnením odpočtu na VaV

Spoločnosť Ayming Slovensko disponuje tímom profesionálov s odbornými znalosťami, ktorí vedia zhodnotiť uplatniteľnosť projektov v oblasti ICT.

Naši technickí konzultanti majú praktické skúsenosti a znalosti z tejto oblasti. Vždy si nájdeme čas na to, aby sme skutočne pochopili, ako Vaša spoločnosť inovuje, a aby sme mohli odborne identifikovať všetky oprávnené výdavky, ktoré Vám pomôžu úspešne uplatniť daňový odpočet na výskum a vývoj.

Odvetvia a ich jednotlivé zastúpenie našimi klientmi:

Mapa pre výskum a vývoj pre rôzne odvetvia

 • ICT
 • Automotive
 • Strojárstvo
 • Ťažký priemysel
 • Elektrotechnika
 • Potravinárstvo
 • Energetika
 • Textilný priemysel
 • Plastikársky priemysel

Podnikáte v týchto alebo iných odboroch? Spolupracujte s nami a vyriešime za Vás:

Superodpočet na výskum a vývoj
Revízia odpočtu na výskum a vývoj
Dotácie EÚ pre firmy
Audit pripravenosti na kontrolu odpočtu na VaV
Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať VaV
Patent box
Inovačný manažment