Zavrieť
Potravinárstvo výskum a vývoj s Ayming

Potravinárstvo

Výskum a vývoj v potravinárstve

Inovácia a vývoj v potravinárstve kopíruje očakávania spotrebiteľov a je v súlade s aktuálnymi trendmi, ktoré sa sústredia hlavne na udržateľnosť pri každom kroku spracovania a výroby potravín, na rozšírenie portfólia produktov pre ľudí s rôznymi intoleranciami alebo pre tých, ktorí preferujú skôr výrobky na rastlinnej báze/rastlinného pôvodu, vegetariáni/vegáni.

Aj v potravinárstve môžu prebiehať mnohé zaujímavé vývojové projekty. Či sa jedná o nové mliečne produkty, nové chute, zmenu správania pri použitý nových obalov, alebo aj výskum alternatívnych zdrojov produktov, akým je v súčasnosti napríklad bezmäsité mäso.

Zaujímavosťou je aj prepojenie nových receptúr a nových obalov, kde práve nastáva prepojenie s mnohými inými odvetviami, pri príprave alternatívnych obalových materiálov, kde sa hľadajú mnohé náhrady. Od použitia anorganických látok, ktoré budú zdravotne nezávadné, až po balenie do jedlých obalov, kde by mohli byť dávkované mnohé fermentované ovocné šťavy.

V neposlednom rade je vývoj nových príchutí a náhrada surovín dôležitým komponentom každej receptúry. Náhrada rybích šupín v pive, výroba vanilínového cukru z dreva, dosiahnutie dokonalej orieškovej chuti sú mnohé témy, pri ktorých je vývoj neoddeliteľnou súčasťou.

Sme si istí že Vám budeme vedieť pripraviť odpočet podľa Vašej chuti.

Pôsobí Vaša spoločnosť v potravinárstve?

Transformácia a technologický pokrok sú každodennou výzvou pre spoločnosti podnikajúce v potravinárstve. Vyriešenie mnohých technických problémov je z daňového hľadiska často kvalifikované ako výskum a vývoj. Ak sa Vaša firma zaoberá niektorou z nasledujúcich oblastí, a ešte si daňovú úľavu formou superodpočtu neuplatňuje, je vysoko pravdepodobné, že má na ňu zákonný nárok.

S ktorými výskumno-vývojovými aktivitami/projektami sa v praxi najčastejšie stretávame?

Ako príklady vývojových projektov v tejto oblasti môžeme uviesť napríklad:

 • inovatívny spôsob spracovania potraviny s vysokou pridanou hodnotou,
 • netradičná receptúra výrobku,
 • neobvyklý spôsob spracovania vedúci k zlepšeniu úžitkových vlastností potraviny,
 • obohatenie portfólia výrobkom s vylepšeným zložením z hľadiska cukru, tuku, či soli.

Naši špecialisti Vám radi pomôžu s úspešným uplatnením odpočtu na VaV

Spoločnosť Ayming Slovensko disponuje tímom profesionálov s odbornými znalosťami, ktorí vedia zhodnotiť uplatniteľnosť projektov v oblasti potravinárstva.

Naši technickí konzultanti majú praktické skúsenosti a znalosti z tejto oblasti. Vždy si nájdeme čas na to, aby sme skutočne pochopili, ako Vaša spoločnosť inovuje, a aby sme mohli odborne identifikovať všetky oprávnené výdavky, ktoré Vám pomôžu úspešne uplatniť daňový odpočet na výskum a vývoj.

Odvetvia a ich jednotlivé zastúpenie našimi klientmi:

Mapa pre výskum a vývoj pre rôzne odvetvia

 • ICT
 • Automotive
 • Strojárstvo
 • Ťažký priemysel
 • Elektrotechnika
 • Potravinárstvo
 • Energetika
 • Textilný priemysel
 • Plastikársky priemysel

Podnikáte v týchto alebo iných odboroch? Spolupracujte s nami a vyriešime za Vás:

Superodpočet na výskum a vývoj
Revízia odpočtu na výskum a vývoj
Dotácie EÚ pre firmy
Audit pripravenosti na kontrolu odpočtu na VaV
Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať VaV
Patent box
Inovačný manažment