Zavrieť
Strojárstvo výskum a vývoj s Ayming

Strojárstvo

Výskum a vývoj v strojárstve

Vývoj strojov a zariadení je nie triviálnou záležitosťou. Automatizácia sa v priemysle využíva stále viac.

Dosiahnutie presností, rýchlostí a efektivity, s ktorou sa ľudia nemôžu porovnávať, avšak za zachovania prísnych bezpečnostných podmienok, alebo naopak v podmienkach, v ktorých ľudia nemôžu existovať. Dosiahnutie sa môže zdať triviálne, ale opak je častejšie pravdou. Či už sa jedná o automatizáciu liniek, robotické ramená alebo mnohé iné prostriedky, ich využitie môže priniesť mnohé benefity, pričom uplatnenie odpočtu na výskum a vývoj je jedným z nich.

Pôsobí Vaša spoločnosť v strojárstve?

Transformácia a technologický pokrok sú každodennou výzvou pre spoločnosti podnikajúce v strojárstve. Vyriešenie mnohých technických problémov je z daňového hľadiska často kvalifikované ako výskum a vývoj. Ak sa Vaša firma zaoberá niektorou z nasledujúcich oblastí a ešte si daňovú úľavu formou superodpočtu neuplatňuje, je vysoko pravdepodobné, že má na ňu zákonný nárok.

S ktorými výskumno-vývojovými aktivitami/projektami sa v praxi najčastejšie stretávame?

Ako príklad projektov môžeme uviesť:

 • sušenie,
 • spracovanie,
 • dopravné zariadenia,
 • tlakové nádoby alebo ich výroby,
 • triedenie rôznych materiálov.

Naši špecialisti Vám radi pomôžu s úspešným uplatnením odpočtu na VaV

Spoločnosť Ayming Slovensko disponuje tímom profesionálov s odbornými znalosťami, ktorí vedia zhodnotiť uplatniteľnosť projektov v oblasti strojárstva.

Naši technickí konzultanti majú praktické skúsenosti a znalosti z tejto oblasti. Vždy si nájdeme čas na to, aby sme skutočne pochopili, ako Vaša spoločnosť inovuje, a aby sme mohli odborne identifikovať všetky oprávnené výdavky, ktoré Vám pomôžu úspešne uplatniť daňový odpočet na výskum a vývoj.

Odvetvia a ich jednotlivé zastúpenie našimi klientmi:

Mapa pre výskum a vývoj pre rôzne odvetvia

 • ICT
 • Automotive
 • Strojárstvo
 • Ťažký priemysel
 • Elektrotechnika
 • Potravinárstvo
 • Energetika
 • Textilný priemysel
 • Plastikársky priemysel

Podnikáte v týchto alebo iných odboroch? Spolupracujte s nami a vyriešime za Vás:

Superodpočet na výskum a vývoj
Revízia odpočtu na výskum a vývoj
Dotácie EÚ pre firmy
Audit pripravenosti na kontrolu odpočtu na VaV
Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať VaV
Patent box
Inovačný manažment