Zavrieť
Textilný priemysel výskum a vývoj

Textilný priemysel

Výskum a vývoj v textilnom priemysle

Textilný priemysel zahŕňa výrobu vlákien, textílií a tkanín, no jeho podmnožinou je taktiež Odevný priemysel. Ten sa zameriava na životný cyklus a prvotnú výrobu oblečenia, ale aj iných textilných produktov, vrátane bytového textilu, obuvi či doplnkov. Vývoj v tejto oblasti sa zameriava na ekológiu a udržateľnosť, zlepšovanie komfortu, ochrany a pohodlia a samozrejme reaguje aj na aktuálne módne trendy.

Vývoj v textilnom priemysle nemusí pozostávať len z vývoja nových materiálov. Môže sa jednať aj o vývoj nových typov usporiadania, ktoré zabezpečia mnohé vlastnosti, predtým považované za nedosiahnuté. Stačí sa pozrieť na mnohé kompozitné usporiadania, ktoré zabezpečujú priedušnosť a nepremokavosť zároveň.

Samozrejme aj vývoj nových materiálov samotných je veľmi zaujímavým komponentom. Či už sa jedná o špecializované vlákna so špecifickými odolnosťami pre obyčajné oblečenie, nepriestrelné materiály, alebo vysoko špecializované technické použitie, radi Vám pomôžeme ušiť odpočet VaV na mieru.

Pôsobí Vaša spoločnosť v textilnom priemysle?

Transformácia a technologický pokrok sú každodennou výzvou pre spoločnosti podnikajúce v textilnom priemysle. Vyriešenie mnohých technických problémov je z daňového hľadiska často kvalifikované ako výskum a vývoj. Ak sa Vaša firma zaoberá niektorou z nasledujúcich oblastí a ešte si daňovú úľavu formou superodpočtu neuplatňuje, je vysoko pravdepodobné, že má na ňu zákonný nárok.

S ktorými výskumno-vývojovými aktivitami/projektami sa v praxi najčastejšie stretávame?

Ako príklady vývojových projektov v tejto oblasti môžeme uviesť:

 • vývoj detskej barefoot obuvi s použitím len prírodných materiálov,
 • vývoj bezpečnostných odevov (protichemické odevy, ochranné odevy pre zdravotníkov atď.),
 • vývoj a výroba nových materiálov, ktoré budú trvácnejšie, odolnejšie a recyklovateľné.

Naši špecialisti Vám radi pomôžu s úspešným uplatnením odpočtu na VaV

Spoločnosť Ayming Slovensko disponuje tímom profesionálov s odbornými znalosťami, ktorí vedia zhodnotiť uplatniteľnosť projektov v oblasti textilného priemyslu.

Naši technickí konzultanti majú praktické skúsenosti a znalosti z tejto oblasti. Vždy si nájdeme čas na to, aby sme skutočne pochopili, ako Vaša spoločnosť inovuje a aby sme mohli odborne identifikovať všetky oprávnené výdavky, ktoré Vám pomôžu úspešne uplatniť daňový odpočet na výskum a vývoj.

Odvetvia a ich jednotlivé zastúpenie našimi klientmi:

Mapa pre výskum a vývoj pre rôzne odvetvia

 • ICT
 • Automotive
 • Strojárstvo
 • Ťažký priemysel
 • Elektrotechnika
 • Potravinárstvo
 • Energetika
 • Textilný priemysel
 • Plastikársky priemysel

Podnikáte v týchto alebo iných odboroch? Spolupracujte s nami a vyriešime za Vás:

Superodpočet na výskum a vývoj
Revízia odpočtu na výskum a vývoj
Dotácie EÚ pre firmy
Audit pripravenosti na kontrolu odpočtu na VaV
Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať VaV
Patent box
Inovačný manažment